Defekt síňového septa (ASD)

Defekt síňového septa nebo také defekt septa (překážky) síní (ASD) je vrozená srdeční vada, u které není zcela vytvořená překážka, která od sebe odděluje levou a pravou srdeční síň, čímž umožňuje volný průtok krve mezi nimi.  

Vrozená srdeční choroba - defekt septa síní

Další názvy: defekt septa síní, ASD

Příznaky

Plicní hypertenze poruchy srdečního rytmu přetížení síně srdeční selhání

Týká se části těla

Diagnóza

Defekt síňového septa je v podstatě otvor mezi levou a pravou srdeční síní. Krevní tlak v levé síni je větší, než tlak krve v pravé síni, a to způsobuje proudění části krve z levé síně zpět do pravé, kde se mísí s neokysličenou krví a srdce tak musí pumpovat více krve, nežli je obvyklé.

Příčiny defektu síňového septa

U plodu v děloze se v přepážce mezi síněmi nachází otvor, který se označuje jako forament ovale (oválný otvor). Po narození, jakmile dítě začne dýchat, se tento otvor uzavírá. U některých lidí uzavření nedojde, nebo není zcela úplné.

Příčiny nejsou někdy jasné, jindy mohou defekt septa způsobovat genetické predispozice (větší výskyt defektu septa síní u dětí s Downovým syndromem), nebo jsou na vině účinky zevního prostředí, jako je např. alkoholismus u těhotných žen, který může být příčinou defektu síňového septa plodu v rámci tzv. fetálního alkoholového syndromu.

Projevy

Malé otvory v síňovém septu nemusí způsobovat vůbec žádné příznaky. Projevy se však objevují většinou až v době dospívání nebo v dospělosti. Krev protéká z levé síně s vyšším tlakem krve do pravé síně s nižším tlakem, což vede k přetěžování pravé srdeční poloviny a ke vzniku plicní hypertenze s kašlem, dušností a pozvolného rozvoje srdečního selhání a některé formy defektu síňového septa mohou být spojeny také s chlopenními vadami. Přetěžování srdce může navíc zvýšit vznik rizika různých poruch rytmu.

Otvor v septu může být způsoben i tak zvanou paradoxní embolizací, u které se sraženiny např. v dolní končetině či v pravé srdeční síni dostanou otvorem do levé síně, odtud do levé komory a pak až do aorty. Poté může sraženina putovat po celém těle a ucpat jakoukoliv tepnu. V důsledku toho pak může dojít např. k náhlému ucpání dolní končetiny nebo k ischemické mozkové mrtvici.

Diagnostika

V některých případech je možné zjistit tuto vadu již v těhotenství. Po porodu je slyšet šelest na srdci, který způsobuje volné přetékání krve z levé síně do pravé.

Při podezření na srdeční vadu se provádí níže uvedená vyšetření:

  • měření pulsu, krevního tlaku, počtu dechů za minutu a teploty,
  • rentgen srdce a hrudníku, který zobrazuje tvar a velikost srdečního stínu a stav plic
  • měření pomocí saturace, což je nasycení krve kyslíkem udané v procentech
  • ECHO (echokardiografické vyšetření). Tento způsob vyšetření spočívá v ultrazvukovém zobrazení srdce, jeho stavby a funkce. Je to nebolestivé vyšetření a jeho vysoká kvalita je zcela zásadní pro rozhodování o dalším postupu léčby. Proto je u neklidných dětí nutno před vyšetřením podat uklidňující léky.
  • EKG (elektrokardiogram). Jedná se o metodu  Metoda, s jejíž pomocí je snímána elektrická aktivita srdečního svalu. Klapky a balónky, které se umisťují na končetiny a hrudník, jsou nebolestivé a zcela neškodné. Záznam trvá přibližně 5 minut a z jeho výsledku se zjišťují podrobnosti o srdečním rytmu nebo stupni zatížení srdce.

Léčba

Případy defekta síňového septa patří do kompetence kardiologů, kteří posuzují závažnost nálezu a doporučují jeho řešení. Většinou se provádí kardiochirurgické nebo endovaskulární zákroky, při kterých se otvor v přepážce uzavře speciální záplatou. Součástí léčby může být také terapie rytmu a srdečního selhávání.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování