Rakovina prsu

Rakovina prsu (karcinom prsu, mammakarcinom) je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Vzácně se může objevit také u mužů.

Stádia rakoviny prsu

Latinsky: Carcinoma mammae

Další názvy: karcinom prsu, zhoubný nádor prsu, maligní nádor prsu, karcinom mammy

Příznaky

bolest kostí bolest prsu nateklé uzliny v podpaží výtok z bradavky změna velikosti prsu

Vyšetření a zákroky

Diagnóza

Je charakteristická svým rychlým růstem a brzkým metastazováním do plic, jater, mozku nebo například kostí. Důležitou roli v jejím rozvoji hraje věk (riziko se úměrně zvyšuje s přibývajícím věkem, před třicátým rokem se karcinom vyskytuje vzácně), výskyt nemoci v rodinné anamnéze, hyperplazie (zvětšení prsu) a nadměrné působení estrogenu. K němu dochází u žen, které začaly menstruovat už před dvanáctým rokem života, u žen s malým počtem těhotenství, s velmi pozdním těhotenstvím nebo například pozdní menopauzou. Nepříznivý dopad na rozvoj rakoviny má dále alkohol, kouření, ozařování rentgenem, časté vystavování se vlivu chemických látek nebo obezita.

Příznaky rakoviny prsu

Mezi varovné znamení patří nalezení bulky, hrbolku či jiného ztuhlého místa. Okem můžeme vypozorovat změnu na kůži, změněnou velikost a tvar prsu, výtok z bradavky. Uzliny podpaží jsou nateklé, zvětšené a bolestivé. Dále dochází například k úbytku váhy a bolesti kostí.

Stádia rakoviny prsu

  1. Drobné ložisko v místě, nešíří se do okolí, není nález v uzlinách.
  2. Ložisko do dvou cm, zasažení ne více než 3 podpažních uzlin.
    Nebo ložisko od 2–5 cm bez zasažení uzlin.
  3. Nádor je větší než 5 cm.
    Nádor je větší než 5 cm a jsou zasaženy 1–3 uzliny podpaží.
    Nádor je menší než 5 cm a jsou zasažené 4–9 uzlin.
  4. Vzdálené metastázy do orgánů, prorůstání primárního nádoru do okolí.

Léčba

Základem je chirurgické odstranění nádoru s postiženou tkání. U pokročilejších nádorů se přistupuje k mastektomii, po které je odstraněn celý prs i s uzlinami v podpaží. Následuje chemoterapie a hormonální léčba. V následném léčení po chirurgickém zákroku bývá též uplatňována imunoterapie, radioterapie nebo biologická terapie.

Prevence

Základem prevence je samovyšetření, které by žena měla od svých pětadvaceti let provádět vždy pár dní po skončení menstruace. Preventivní prohlídku pohmatem dále dělá gynekolog. Zvýšená pozornost se věnuje hlavně ženám po menopauze, u nichž je riziko výskytu karcinomu prsa větší. Ne všechny nalezené bulky však musí být zhoubné. V některých případech se jedná pouze o nezhoubné cysty. Původ bulky odhalí až mamografický screening, který dokáže zachytit i na pohmat nenalezený nádor. Ženám nad čtyřicet pět let ho jednou za dva roky hradí pojišťovna.

Stejně tak je třeba se vyvarovat kouření, nadměrné konzumaci alkoholu a obezitě.

Autor: Simona Knotková

pletení a háčkování