Mamografie

Mamografie je základní screeningovou a diagnostickou metodou vyšetření prsu. Její princip spočívá ve schopnosti odhalení nádorového ložiska v prsu již od několika milimetrů, tedy v době, kdy se samovyšetřením a ani klinickým vyšetřením nedá zjistit.

Mamografie

Související nemoci

Mamografické vyšetření prsu se doporučuje ženám od 45 let, protože právě v tomto věku se u nich začínají nádory prsu objevovat častěji. Tato vyšetřovací metoda je úspěšná, protože díky ní se zvyšuje pravděpodobnost odhalení a úplného vyléčení nádoru. U mladších žen s pevnými prsy má však mnohem menší rozlišovací schopnost a ozáření by pak mohlo riziko rakoviny naopak zvýšit. Mamografie také nedokáže zcela spolehlivě určit, zda jde o zhoubný nádor, benigní zhuštění tkáně nebo jen o tukovou bulku. V prevenci rakoviny prsu je však mamografie nenahraditelná.

Mamografy

Mamografy jsou speciální rentgenové přístroje, které dokážou pomocí měkkého rentgenového záření zobrazovat různé tkáně. Toto rentgenové záření se pak přenáší na digitální obraz uložený v počítačovém systému. Digitalizací se tak zobrazovací proces nejen značně urychluje, ale hlavně zkvalitňuje.

Dobrou zprávou pro ženy je i to, že tyto přístroje nabízí kromě mnohem kvalitnějšího zobrazení i daleko nižší dávku ozáření, a to až o 60% běžné dávky!

Indikace

Screeningová mamografie 

Screeningová mamografie je zaměřena na preventivní vyhledávání časných stádií karcinomu prsu. Provádí se i u žen, které nemají žádné obtíže, příznaky přítomnosti karcinomu ani žádný hmatatelný útvar. Základ screeningové mamografie spočívá ve snímkování každého prsu v šikmé a kraniokaudální projekci. Na screening je žena odeslána gynekologem nebo praktickým lékařem.

Diagnostická mamografie

Diagnostická mamografie je indikována u žen s podezřením na malignitu prsu, s příznaky karcinomu nebo u žen, u kterých byl karcinom již diagnostikován.

Mamografické vyšetření

Mamografické vyšetření se provádí vestoje a ženě se osnímkují oba prsy. Aby se vytvořil co nejkvalitnější snímek, musí být prsní tkáně důkladně rozprostřeny. Prs musí být tedy stlačen a právě z tohoto důvodu mohou některé ženy vnímat mamografické vyšetření jako nepříjemné a někdy i mírně bolestivé.

Následně putuje mamografický snímek k posouzení dvěma lékařkami a v případě potřeby se provádí druhé vyhodnocení mamografických snímků. Po provedení preventivní screeningové mamografie je žena odeslána domů. Pokud je nález normální, odesílá se výsledek vyšetření do 10 dnů indikujícímu lékaři. V případě nejasného výsledku se pacientky telefonicky kontaktují do 5 dnů a v co možná nejkratším termínu jsou pozvány na doplňující vyšetření ultrazvukem nebo na biopsii.Tato vyšetření jsou nezbytná pro objasnění nálezu.

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování