Histopatologické vyšetření

Histopatologické vyšetření je vyšetřovací metoda, která umožňuje s konečnou platností stanovit diagnózu nebo rozsah nádorového onemocnění.

Histologické vyšetření

Podezřelá tkáň získaná během bioptického zákroku či operace je po speciální přípravě odebraného vzorku důkladně vyšetřena lékařem - patologem. V drtivé většině případů je pak možné určit, zda se o nádor skutečně jedná nebo o jaký typ nádoru konkrétně jde.

Průběh vyšetření

Materiál, jenž má být vyšetřen, se zpracuje tak, aby z něj mohly být vytvořeny velmi tenké plátky, které se umístí na sklíčko a obarví. Patolog pak pomocí mikroskopu zkoumá vlastnosti tohoto materiálu. Pokud dojde k odhalení přítomnosti nádoru, provádějí se i jiná vyšetření, kterými se hodnotí  různé vlastnosti specifických molekulárních struktur (např. biomarkerů) či výskyt mutací určitých specifických genů. Díky těmto vyšetřením lze upřesnit typ nádoru, což je velmi důležité pro správné stanovení léčebného postupu.

Odběr materiálu pro histologické vyšetření

Způsob odběru závisí na co možná nejrychlejším a nejšetrnějším odběru vzorku, aby nedocházelo k porušení tkání. Při biopsii je navíc nutné dbát na to, aby byl tento odběr bezbolestný a šetrný vůči pacientovi. Objem odebraného vzorku není většinou větší než 1 cm3.

Co nám vyšetření ukáže?

  1. Toto vyšetření buď potvrdí, nebo zcela vyloučí nádorové onemocnění.
  2. U celistvých vzorků získaných z operace lze vyšetřit také vztah patologického ložiska k okolí, což je v podstatě rozsah onemocnění.

Chování vzorku po odebrání

Jakmile se tkáně od organismu oddělí, obrátí své funkce proti buňce a dojde ke vzniku tzv. autolýzy. Odebranému vzorku pak hrozí velmi rychlé znehodnocení, a proto musí být nutně zajištěno zachování jeho struktury pomocí fixace.

Fixace se provádí vložením materiálu do nádobky s fixačním roztokem, jehož objem však musí být minimálně 20x větší, než objem vzorku. Poté se nádobka opatří štítkem s údaji, kterými se vzorek identifikuje. Spolu s nádobkou musí být odeslán i vyplněný průvodní list týkající se histologického materiálu. To vše obdrží histologická laboratoř, ve které vzorek zaevidují a poté zpracují.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování