Hubnutí

Nechtěné hubnutí je průvodním jevem mnoha patologických stavů. 

Příčiny úbytku hmotnosti

 • Psychiatrické diagnózy – sem můžeme zařadit depresivní stavy, bipolární (maniodepresivní poruchu), různé typy demencí, kdy člověk vinou nemoci omezuje příjem potravy, ztrácí chuť na jídlo, cítí se sytý nebo jen zapomíná jíst. Samostatnou kategorii pak tvoří poruchy příjmu potravy. Nejvýraznější úbytky na váze doprovázejí mentální anorexii, ale také bulimii. Přestože je hubnutí v těchto případech chtěné, je způsobené nemocí, která je natolik vážná, že může dojít i k úmrtí nemocné či doživotnímu narušení zdraví. 
 • Nádorová onemocnění – je všeobecně známé, že u nádorových onemocnění dochází k výraznému hubnutí, které může mít několik důvodů. Nádorové buňky jsou metabolicky velmi aktivní a spotřebovávají větší množství živin než buňky zdravé tkáně. Zvyšuje se tedy potřeba přísunu potravy. Nádorové onemocnění také aktivuje imunitní systém, který produkuje množství substancí, jež se podílejí na imunitní odpovědi, ale zároveň zasahují do metabolismu živin, fungování hormonálního i nervového systému. V důsledku jejich působení může dojít k rychlejšímu odbourávání tukových zásob i svalových struktur, ale na druhé straně je tlumena chuť k jídlu a zvyšuje se pocit sytosti. Výsledkem je výrazné hubnutí až kachektizace člověka trpícího národovým onemocněním
 • Nemoci trávicího traktu – může se jednat o zánětové či nádorové procesy, jež snižují schopnost střeva vstřebávat živiny, kdy může být přítomno i zvracení či dlouhodobé průjmy. Můžeme jmenovat třeba Crohnovu nemoc, ulcerózní kolitidu, celiakii, nádorová onemocnění trávicího ústrojí. Pak jsou to i choroby, u nichž dochází k nedostatečnému zpracování potravy, chybí enzymy štěpící molekuly potravy, ty pak zůstávají ve střevě. Sem patří nemoci jater, žlučníku a slinivky břišní. Zde však nesmíme zapomenout ani na poruchy v ústní dutině, bolesti a problémy s chrupem či zhoršené polykání, váznutí potravy v jícnu.
 • Poruchy funkce žláz z vnitřní sekrecí -  v této souvislosti je nejčastěji zmiňována štítná žláza a její zvýšená funkce. Hubnutí je výsledkem zvýšeného obratu metabolismu živin a odbourávání energetických zásob. Postižený člověk hubne i přeš zvýšení příjmu potravy. Hubnutí však může provázet i nedostatečnou funkci nadledvin, kdy pacienti ztrácejí chuť k jídlu.
 • Cukrovka obou typů – neléčená cukrovka se může projevovat ztrátou hmotnosti spojenou s žízní a častým močením.
 • Nemoci a selhávání orgánů – sem patří selhávání jater, ledvin či srdce. Také vážná onemocnění plic nerakovinného původu bývají provázena hubnutím, např. chronická obstrukční nemoc.
 • Infekční nemoci – podobně jako u nádorových onemocnění i v tomto případě je aktivován imunitní systém, je zvýšen metabolický obrat při horečce, je stimulováno centrum sytosti, takže pacient dostatečně nekryje spotřebu energie zvýšeným přísunem potravy. Pokud je nemoc dlouhá, i když s malými příznaky, může dojít k výrazným ztrátám na hmotnosti. Výrazné hubnutí je typické pro AIDS či tuberkulózní infekce.
 • Zánětová, autoimunitní a alergická onemocnění mohou být také provázena patologickým hubnutím. Častými příznaky těchto nemocí mohou být nevolnosti, nespecifické bolesti břicha, zhoršené vstřebávání živin, zvýšená teplota, což vede k zrychlení metabolismu a pacient se dostává do záporné energetické bilance.
 • Užívání drog, alkoholu, kouření

Se ztrátou hmotnosti jsou spojené poruchy minerálového a vodního hospodářství, nedostatek vitamínů, stavebních prvků v podobně bílkovin, což může mít za důsledek poruchy srdečního rytmu, lámavost kostí, špatný stav pokožky, poruchy krvetvorby, poruchy imunitního systému, ale také slabost, únavu, letargii aj.

Vyšetření rychlého hubnutí

 • Dle výčtu možných příčin je nutné směřovat i vyšetření.
 • Nejzákladnější je odebrání krve a zjištění parametrů, jakými jsou krevní obraz – hematokrit, hemoglobin, CRP, které reflektuje zánětlivé procesy. Měří se hladina krevního cukru, krevní ionty, koncentrace hormonů, protilátky proti původcům infekcí, nádorové markery aj. Může se doplnit vyšetřeni moči a stolice.
 • Provádí se též ultrazvuk, gastroskopie, kolonoskopie v případě podezření, že je příčina hubnutí v trávicím traktu.
 • Je vhodné doplnit i o cílená vyšetření na funkce dalších orgánů – ledvin, srdce, plic, současně také nelze opomenout možnost psychiatrického onemocnění, tudíž je mnohdy indikováno i psychiatrické vyšetření.

Léčba:

Léčba a její úspěšnost závisí na odhalení a odstranění vyvolávající příčiny.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování