Crohnova choroba

Crohnova choroba zvaná i jako Crohnova nemoc (čti: Kronova nemoc, lat. Morbus Crohn) nebo regionální enteritida je chronickým zánětlivým onemocněním střev, jehož příčiny nejsou dosud známé.

Crohnova choroba

Latinsky: Morbus Crohn, ileitis terminalis, enteritis regionalis

Další názvy: terminální ileitida, chronický nespecifický střevní zánět, regionální enteritida, ileokolitida, Crohnova kolitida, idiopatický střevní zánět, CD, Crohn disease

Příznaky

zástava odchodu plynů

Týká se části těla

Vyšetření a zákroky

Diagnóza

Nejčastěji se objevuje v tenkém střevě (50%), méně často v tlustém střevě (30%) a vzácně i v jícnu. Zánět zpravidla mívá tzv. segmentální charakter, což znamená, že mezi postiženými oblastmi jsou také úseky zcela zdravé sliznice. Vzniklý zánět však proniká celou tloušťkou stěny napadeného orgánu a projevuje se i přítomností nekaseifikujících epiteloidních granulomů, což jsou mikroskopické útvary skládající se z aktivních makrofágů a z buněk, které vznikly jejich přeměnou.

Příčiny vzniku

Ke vzniku tohoto onemocnění dochází na základě nejrůznějších imunitních procesů a genetické predispozice. Zvažuje se i škodlivém vlivu stravy s přemírou rafinovaných cukrů a nedostatkem vlákniny, která by tím pádem mohla narušit správné složení přirozené střevní flóry. Podobný efekt má i časté užívání antibiotik, nesteroidních antirevmatik a hormonální antikoncepce.

Spouštěcím faktorem může občas být i nějaká bakteriální nebo virová infekce. Onemocnění se obvykle projevuje mezi 20. až 40. rokem a jeho výskyt byl prokázán více u žen než u mužů. Crohnova nemoc je mnohem častější v průmyslově vyspělých zemích a poslední dobou přibývá také u nás.

Současné teorie se přiklánějí k faktorům: zvýšený příjem rafinovaných cukrů, snížený příjem čerstvého ovoce a zeleniny, zubní pasty s obsahem oxidu titanu, kouření, stres, deprese, úzkost a jiné příčiny, které dnes nejsou známy.

Formy nemoci

Existují tři různé formy tohoto onemocnění:

 1. Stenozující – následkem zánětu dojde k zesílení stěny a k zúžení průsvitu střeva a z toho vyplývá omezení průchodnosti střev nebo jejich úplná neprůchodnost.
 2. Fistulující – v tomto případě proniká zánět celou tloušťkou stěny, střevo se začne spojovat s okolními orgány, čímž dochází ke vzniku fistulí (píštělí), což jsou patologická propojení mezi orgány, tedy mezi střevními kličkami navzájem nebo střeva s okolními orgány jako je močový měchýř a pochva. Může nastat i vyústění střeva na povrch těla.
 3. Zánět omezený pouze na stěnu střeva bez vzniku zúžení či píštělí.

Příznaky Crohnovy choroby

Crohnova choroba se projevuje hlavně níže uvedenými příznaky:

 • křeče v břiše,
 • bolest břicha,
 • průjem,
 • stolice s příměsí krve,
 • stolice s příměsí sliznic,
 • zástava odcházení plynů,
 • únava,
 • hubnutí,
 • zvýšená tělesná teplota,
 • bolest kloubu,
 • vyrážka,
 • nevolnost a zvracení,
 • svalová slabost.

Diagnostika

Lékaře byste měli zcela určitě navštívit, pokud dlouhodobě trpíte zažívacími obtížemi, když objevíte krev ve stolici, začnete bez zjevné příčiny náhle hubnout, máte stále zvýšenou teplotu nebo průjmy a při těchto nebo i jiných obtížích se můžete objednat do některé gastroenterologické ambulance, kde s vámi specialisté důkladně proberou vaše potíže a provedou základní vyšetření. Pak se domluvíte na dalším postupu.

Ke stanovení diagnózy se používají tato vyšetření:

 • Anamnéza - hodnocení všech příznaků, výskyt v rodině - při výskytu u někoho z vašich blízkých se riziko onemocnění zvyšuje.
 • Fyzikální vyšetření - palpační vyšetření břicha, vyšetření stavu ústní dutiny, zda jsou v ní přítomny afty a jiné záněty.
 • Laboratorní vyšetření - základní rozbor krve, jenž v případě nemoci odhalí zvýšené parametry zánětu, a z důvodu nedostatku železa se může objevit i anémie (chudokrevnost).
 • Kolonoskopie - specializované vyšetření střev pomocí endoskopu, který se zavede do konečníku a tak lze kamerou zjistit stav střevní sliznice v celé její délce a také odebrat vzorek pro další rozbor. Toto vyšetření však vyžaduje několikadenní přípravu, která spočívá v řízeném vyčištěním střev, ale není bolestivé, neboť probíhá pod sedativy.

K další správné diagnóze se používají i zobrazovací metody:

 • ultrazvuk,
 • CT vyšetření,
 • enterografie pomocí MR,
 • vyšetření pánevního dna pomocí MR,
 • irigografie (RTG vyšetření tlustého střeva),
 • fistulografie (vyšetření píštěle kontrastní látkou).

Léčba

Při léčbě se postupuje se dle stádia a závažnosti onemocnění pacienta. Pro zmírnění potíží jsou první volbou antibiotika a při výrazných obtížích jsou zase nasazovány kortikosteroidy, jenž potlačují záněty nebo imunosupresiva pro utlumení aktivity imunitního systému. Pro všechny nemocné platí v období relapsu (opětovného vzniku příznaků nebo návratu nemoci) hlavně změna stravovacího režimu, kterou je bezezbytková dieta. U těžších případů je vhodná biologická léčba, která je v poslední době lépe dostupná a dostává ji každý indikovaný pacient.

Při komplikacích, jako je například neprůchodnost střev nebo jejich perforace je třeba přistoupit k chirurgickému řešení. Je-li místo ohraničené, dá se odstranit jen postiženou část střeva a pacienti tak mají velkou šanci na výrazné zlepšení jejich zdravotního stavu.

Velmi často s k léčbě Crohnovy nemoci používá konopí, které uvede tělo do klidu, celkově ho zrelaxuje a potlačí veškeré bolesti.

Datum článku: 25. 6. 2012, aktualizace: 9. 1. 2024

pletení a háčkování