Aids

Aids neboli syndrom získané imunitní nedostatečnosti je infekční choroba lidí virového původu. Aids je charakteristický postupným oslabováním imunitního systému, jehož funkčnost nakonec poklesne natolik, že jsou mu nebezpečné i takové typy infekcí nebo zhoubného bujení, které se u zdravého člověka vůbec nevyskytují, například kandidózy, Kaposiho sarkom, zápal plic způsobený Pneumocystis carinii.

Aids

Latinsky: SCDI

Další názvy: Acquired Immune Deficiency Syndrome, Acquired Immunodeficiency Syndrome, HIV, syndrom získané imunodeficience, syndrom získaného selhání imunity

Příznaky

změny chování

Diagnóza

Původcem nemoci jsou dva kmeny viru lidské imunodeficience (HIV, z ang. Human Immunodeficiency Virus), patřící k retrovirům - HIV-1 a HIV-2. Původně se virus HIV zařazoval spolu s viry HTLV-I a HTLV-II do skupiny takzvaných lidských T-lymfotropní virus (HTLV, z ang. Human T-cell Lymphotropic Virus).

Přenos viru HIV

HIV se přenáší při styku tělesných tekutin obsahujících virové částice dárce (krev, sperma) s otevřeným krevním oběhem nebo lymfotropní tkání příjemce. K přenosu proto nejčastěji dochází nechráněným pohlavním stykem a používáním společných injekčních stříkaček. Dnes už díky testům skoro vůbec nedochází k infekci transfuzí krve (kvůli diagnostice založené na přítomnosti protilátek však transfúze potencionálně může způsobit přenos Aids i v současnosti, viz kapitola diagnóza).

Známé cesty přenosu HIV jsou:

  • sexuálním stykem,
  • krví a krevními deriváty,
  • z matky na plod.

K přenosu virů HIV nedochází běžným fyzickým kontaktem s infikovanou osobou, nemůže ho přenášet hmyz (například komáři).

Příznaky AIDS

První projevy infekce HIV jsou nespecifické, podobné jakémukoliv infekčnímu onemocnění. Patří mezi ně zvýšená teplota, malátnost, bolesti hlavy, zvětšené lymfatické uzliny. Tyto příznaky se objevují těsně po infikování, ale u mnoha infikovaných osob i časné stadium infekce probíhá bez viditelných příznaků. Pak následuje dlouhé období, během kterého infikovaná osoba nepociťuje žádné příznaky infekce a často ani netuší, že je infikována. Bezpříznakové infekce trvá od 7 do 10 až 12 let po nakažení v závislosti na způsobu přenosu, infekční dávka, typu viru, způsobu života a terapii.

Nástupem specifických klinických příznaků se pacient dostává do stádia ARC / AIDS. Mezi klinické symptomy AIDS patří Kaposiho syndrom, Pneumocystová pneumonie, neurologické a autoimunitní onemocnění a oportunní infekce. V ojedinělých případech bezpříznakové období trvá déle než 10-12 let. Jde o pacienty, kteří jsou v současnosti v centru pozornosti odborníků. Sleduje se, které faktory přispívají k tomu, že se u HIV-pozitivních pacientů nerozvine onemocnění AIDS. Získané poznatky by se mohly v budoucnu využít v terapii, či prevenci HIV / AIDS.

Diagnóza

Přítomnost viru HIV v organismu je možné diagnostikovat pomocí krevních testů. Nejčastěji se zjišťuje přítomnost protilátek proti viru HIV v krvi. Pozitivní výsledek testu znamená, že organismus proti viru vyrábí protilátky a byl jím infikován. Protilátky se však v dostatečném množství vytvoří až určitou dobu po nákaze. Během této doby, tzv.. imunologického okna dlouhého tři týdny až šest měsíců, nejčastěji však 2 – 3 měsíce, není možné uvedeným způsobem přítomnost viru v těle zjistit.

Léčba AIDS

V současnosti se používá kombinovaná terapie, která sice neničí virus, ale značně brzdí jeho množení, tím prodlužuje bezpříznakové odbobí infekce, zkvalitňuje život pacienta a oddaluje stádium AIDS. Poznání skutečnosti, že je člověk infikován je pro každého psychicky velmi náročné, avšak při současné terapii dává naději na delší a kvalitnější život a snad i dočkanie se objevu nové, ještě účinnější terapie.

Vzhledem k vysoké variabilitě viru HIV nebylo dosud možné připravit takovou vakcínu, která by byla účinná vůči všem variantám obíhajícím v lidské populaci.

Ochrana a prevence

Nejvhodnější ochrana proti šíření HIV je věrnost partnerů, tedy vyhýbání se náhodným pohlavním stykem, a hlavně pohlavnímu styku za peníze nebo drogy. Vhodnou pomůckou proti šíření HIV a také proti nechtěnému těhotenství je pánský kondom. Ženské hormonální antikoncepční prostředky chrání před nechtěným těhotenstvím, ale nechrání před nakažením HIV. Proti nakažení prostřednictvím krve je nejdůležitější nepoužívat věci související s krví, které již použil někdo jiný. Nebezpečí se může objevit i při předávání piercingu a podobně.

Typy AIDS

Jsou známy dva hlavní typy virů, označené HIV-1 a HIV-2. Genetická výbava těchto dvou typů je přibližně v 60 procentech shodná. Celosvětově je nejběžnější HIV-1, HIV-2 je častější zejména v západní Africe. Oba typy působí podobně, ale HIV-2 způsobuje formu AIDS s mnohem pomalejší progresí, než u formy způsobené HIV-1. V rámci každého typu existuje několik podtypů, které jsou jen málo odlišnými genetickými variacemi viru. To je výsledek vysoké rychlosti, se kterou genetická výbava HIV mutuje. K největšímu množství obměn dochází v genu kódujícího protein gp120 a tyto mutace mohou měnit strukturu proteinu. Díky nepřetržitým změnám ve struktuře hlavního povrchového proteinu může virus zabránit rozeznání imunitním systémem.

pletení a háčkování