Rakovina slinivky břišní

Nekontrolovatelný růst zmutovaných buněk, kterou nemůže tělo kontrolovat a opravit. Nádor je schopen velice agresivního růstu a rozšíření do okolních tkání a orgánů (metastáze).

Rakovina slinivky břišní - pankreatu

Další názvy: rakovina pankreatu, maligní nádor slinivky břišní, maligní nádor pankreatu, tumor pankreatu, karcinom pankreatu

Příznaky

žlutá kůže

Týká se části těla

Vyšetření a zákroky

Vznik nádorů

Rakovinné buňky vůbec neodpovídají na okolí, nereagují na zamezení růstu a neposlouchají pokyny, které jim tělo dává. Mají teoreticky neomezenou schopnost dělit se. Mezi největší rizikové faktory, které nádory způsobují, jsou celková životospráva a životní styl. Dědičnost, obezita nebo věk, ovšem co opravdu způsobuje rakovinu, není dnes známé.

Nádory se dělí na benigní (nezhoubné) – rostou omezeně, utiskují okolní tkáň, nezakládají další ložiska a maligní (zhoubné) – ničí okolní tkáně, zakládají dceřiná ložiska (metastázy).

Léčba dle cíle

 • Protinádorová – odstranění nebo redukce nádorových buněk
 • Symptomatická – usiluje o co nejlepší kvalitu života, mírní potíže vyvolané nádorem, cíl není zničení nádorových buněk
 • Kurativní – úplné vyléčení, absolutní odstranění nemoci
 • Nekurativní –ničení nádorových buněk, ale není možná úplná likvidace
 • Adjuvantní – navazují na chirurgii, ničení mikrometastáz
 • Neoadjuvantní – nejdříve se provede radioléčba, pak chirurgické odstranění
 • Paliativní – podpůrná léčba v posledních fázích života
 • Radikální operace - může být provedena v kombinaci s předoperační radioterapií a nebo chemoterapií, jejímž cílem je zmenšit nádor a následně jej operativně odstranit

Radioterapie

je aplikování dávky záření do přesně určeného místa tak, aby byla zajištěna úplná eradikace (zničení) nádoru, ale současně byly co nejvíce šetřeny okolní tkáně. Účinnost terapie je závislá na radiosenzitivitě tkáně, dále na histologickém typu tkáně, orgánové lokalizaci, rozsahu nádoru nebo ozařovaného objemu.

Chemoterapie

Kurativní chemoterapie - klade si za cíl vyléčit nemocného, podává se např. u nemocných s akutní leukemií, pacientům s nádorem varlat

Cytostatika

 • zastavují buněčné dělení a ničí buňky
 • nádorové buňky jsou účinky cytostatik poškozovány více než zdravé buňky díky rychlejšímu dělení nádorových buněk
 • při využití cytostatik v léčbě je nutné přihlížet k funkci jater a ledvin

Principem léčby je podávání cytostatik v takových intervalech, aby v pauze mezi aplikacemi nedošlo k nárůstu nádorových buněk, ale aby se po každém podání počet nádorových buněk zmenšoval.

Nežádoucí účinky cytostatik

 • poškození krvetvorby – leukopenie, trombocytopenie, anemie
 • nauzea a zvracení
 • průjem a zácpa – průjem může přejít do zácpy
 • kardiotoxicita – arytmie, projevy ischemie, rozvoj srdečního selhání
 • hepatotoxicita – uzávěr hepatálních žil, fibróza jater až přechod do jaterní cirhózy
 • neurotoxické projevy – neuropatie (parestézie, slabost dolních končetin až porucha chůze, bolesti v oblasti hlavových nervů, ztráta sluchu), encefalopatie (meningeální dráždění, somnolence, letargie)
 • kožní toxicita – alopecie, kožní pigmentace v průběhu žíly, do které bylo cytostatikum aplikováno, pigmentace pod nehty, nekróza kůže po paravenózní aplikaci
 • oční toxicita – katarakta, edém papily, bolest, neostré vidění
 • poškození gonád – sterilita
 • poškození plic – plicní fibróza
 • poškození ledvin – porucha tubulárních funkcí (proteinurie, hypokalemie), hemoragická cystitida, anurie

Biologická léčba

Léčba pomocí lokálních hormonů, které se v místě nádoru nacházejí. Podá se látka, která blokuje některé látky v těle buňky:

 • Imunoterapie
 • Termoterapie
 • Hormonální terapie
 • Alternativní medicína

Rakovina slinivky břišní v současné době bohužel roste. Onemocní 15-20 lidí na 100 tisíc obyvatel. Větší riziko mají muži nad 65 let. Rakovina slinivky břišní je jedna z nejtěžších rakovin, která může člověka potkat a její prognóza je velice špatná.

Rizikové faktory pro vznik CA slinivky břišní je kouření ! Jedná se také o zatím jedinou prevenci proti této rakovině.

Příznaky rakoviny slinivky břišní

 • žloutenka
 • bolest břicha a nevolnost
 • nechutenství, celková slabost

Včasná léčba je u tohoto onemocnění nejdůležitější !

Autor: Lucie Kliková

pletení a háčkování