Rakovina močového měchýře

Močový měchýř tvoří spolu s močovou trubicí a močovody močový systém. Jedná se o duté orgány, kterými je zajištěn odvod moči z těla.

Stádia rakoviny močového měchýře

V močovém měchýři se hromadí moč. Ve stěnách tohoto orgánu se nachází hladká svalovina, která se stahuje, a tím se obsah v měchýři vyprazdňuje. A právě nádory močového měchýře se vyskytují nejčastěji z celého močového systému. Nádory močového měchýře se nejčastěji objevují zhruba mezi 50.-70. rokem.

Příznaky

U zhoubného nádoru se bohužel žádné příznaky dlouho nevyskytují. Až teprve v pozdějším stádiu je u většiny pacientů přítomná krev v moči, kterou pacient zaznamenává opakovaně. V některých případech se vytvoří sraženina, zabraňující odtoku moči. Pacient se nemůže vymočit a cítí bolest v nadbřišku. V pokročilejším stavu nádoru močového měchýře se mohou objevovat příznaky, kterými jsou časté a bolestivé naléhavé nutkání močit a až teprve v pozdní fázi jsou přítomny příznaky jako hubnutí, nechutenství a chudokrevnost (anémie).

Rizikové faktory

Vznik nádoru močového měchýře zvyšují prokázané vlivy, jako jsou např. aromatické aminy. S nimi se můžeme setkat v chemickém, kožedělném průmyslu, kde se zpracovávají barvy a guma. Dalším rizikovým faktorem je kouření. Čím více cigaret člověk vykouří, tím se riziko vzniku nádoru zvyšuje. Další skupinou rizikových faktorů je onemocnění močového systému. Zde se jedná zejména o močové kameny a stálé infekce močových cest.

Typy nádorů močového měchýře

Nádory močového měchýře mohou být stejně jako ostatní zhoubné a nezhoubné. V tomto případě je mezi nimi pouze nepatrný rozdíl, který se obtížně určuje i mikroskopicky. Jestliže nádor nevrůstá do hlubší struktury měchýře, paj se jedná o nezhoubný nádor a v opačném  případě, kdy je postižena svalovina, jde o nádor zhoubný

Papilokarcinom a papilom

Nejčastějšími nádory močového měchýře jsou papilom a papilopkarcinom. Ty se objevují zhruba v 90% všech ostatních nádorů. Papilom je nádor nezhoubný, který vytváří výrůstky vyklenující se dovnitř měchýře. Zato papilokarcinom vrůstá také do hlubších vrstev močového měchýře a jde tedy o zhoubný nádor. Avšak rozdíl mezi nezhoubnými a zhoubnými nádory močového měchýře je velmi malý a často se obtížně zjišťuje i histologickým vyšetřením. Mimo těchto dvou nádorů se mohou objevit také další, jako jsou např. adenokarcinomy, adenomy, sarkomy, karcinomy a lymfomy.

Jak se nádor močového měchýře prokazuje

Základní metodou, která se používá ke zjištění nádorů měchýře, je cystoskopie. Jde o endoskopické vyšetření, při kterém se endoskop zavádí močovou trubicí do měchýře, a ten je pak možné si prohlédnout. U mužů se toto vyšetření provádí ohebným přístrojem. Aby diagnóza byla upřesněna, používají se i některé další metody vyšetření moči, kterou je především cytologie moči. U této vyšetřovací metody se pod mikroskopem hledají nádorové buňky. Další součástí určení diagnózy je většinou také rentgenologické vyšetření, což je vylučovací urografie nebo počítačová tomografie (CT) a eventuálně i sonografické vyšetření.

Léčba

Léčba se volí podle typu a velikosti nádoru a struktur, které jsou nádorem již postiženy. Jedná se o kombinaci chirurgické léčby, chemoterapie nebo radioterapie. Jestliže je nádor malý, dostává se k němu přes močovou trubici a pokud již není tento způsob možný, přistupuje se ke klasické operaci přes břišní stěnu, kde se odebere část měchýře nebo měchýř celý i s mízními uzlinami. U mužů je odebírána také prostata a u žen vaječníky a děloha. Tento způsob operace je velmi náročný. K vyléčení nádoru je třeba včasné zjištění nádoru a moderní správná léčba, která se poskytuje na specializovaném pracovišti. Dále je také nutný aktivní přístup nemocného.

Prognóza

Nádor močového měchýře je bohužel velmi recidivní. Pokud jde o prognózu, tak se uvádí, že 75-80%. Vývoji tohoto nádoru se nedá zabránit, avšak pravděpodobnost jeho vzniku se sníží, jestliže se omezí vliv rizikových faktorů. Vyhýbejte se tedy toxickým látkám, nekuřte. Pokud objevíte přítomnost krve v moči nebo i jiné změny močení nebo moči, vyhledejte lékaře. Je také důležité důkladně léčit jakékoliv infekce močových cest. V případě, že se nádor močového měchýře vyskytl i ve vaší rodině, informujte o tom svého praktického lékaře. Ten vám jistě doporučí vyhledat urologa, který vám provede preventivní vyšetření.

Všeobecná prognóza vzniku rakoviny močového měchýře:

  • Prognóza vzniku onemocnění je horší u žen než u mužů.
  • Asi 1 z 10 zhoubných nádorů močového měchýře je v době určení diagnózy rozšířený jako metastázy i do dalších orgánů.
  • Velmi špatnou prognózu mají pokročilá stádia maligních (zhoubných) nádorů močového měchýře.
  • Po 5 letech od určení diagnózy přežije jen 20 % pacientů.
Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování