Astigmatismus

Oční vada astigmatismus (nepravidelní zakřivení rohovky) je ve většině případů vrozený. V pozdějším věku se může objevit po některých onemocněních očí či chirurgickém zákroku na oku. Může se vyskytovat samostatně, ale častěji v kombinaci s krátko‒, dalekozrakostí. Je to vada tzv. cylindrická. V osách, které jsou na sebe kolmé má rohovka jinou dioptrickou mohutnost ‒ zakřivení, ztrácí tak tvar „koule“ a nemá pravidelný tvar. V místech s menším zakřivením se světlo lomí jinak než v místě s větším zakřivením, tudíž se paprsky na sítnici nespojují do jednoho ohniska.

Astigmatismus - nepravidelné zakřivení rohovky

Další názvy: Nepravidelné zakřivení rohovky, cylindrická oční vada, pravidelný astigmatismus, nepravidelný astigmatismus, asférická refrakční oční vada

Příznaky

špatná orientace

Týká se části těla

Vyšetření a zákroky

Diagnóza

Typy astigmatismu

Pravidelný astigmatismus

Při tomto typu jsou přítomná dvě ohniska a jim příslušící osy zakřivení jsou na sebe kolmé.

Můžeme ho dále dělit na:

  • Astigmatismus jednoduchý – obraz jedné roviny vzniká na sítnici a obraz roviny druhé buď před, nebo za sítnicí.
  • Astigmatismus složený – obraz obou rovin je buď před, nebo za sítnicí
  • Astigmatismus smíšený – jedna rovina obrazu leží před sítnicí a druhá rovina obrazu za ní

Nepravidelný astigmatismus

Nelze najít dvě ohniska zaostření. Rozdílná lomivost nemá pravidelné uspořádání, osy na sebe nejsou kolmé. Tento typ astigmatismu nelze řešit brýlemi.

Příznaky astigmatismu

Pozorované předměty nejsou zobrazovány ostře. V jedné rovině mohou být viděny ostře, zatímco v druhé rozmazaně, což zhoršuje kvalitu vidění nezávisle na to, zda se dívá do blízka nebo do dálky. Častým problémem je zhoršené vnímání některých znaků, kdy astigmatický pacient špatně rozeznává 3 a 8, H a M aj. vnímání deformovaného obrazu může způsobovat i závratě, špatnou orientaci v prostoru či nevolnost.

Korekce

U mírného astigmatismu není třeba korigovat. Vysokou astigmatickou vadu pak korigují tzv. torická skla či čočky ‒ kontaktní i nitrooční.

Modernějšími metodami korekce astigmatismu je třeba využití laseru k tvarování rohovky.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování