Laserové operace očí

Laserová operace očí spadá ve své podstatě do oboru laserové chirurgie, která každoročně pomáhá navrátit ostrý zrak nespočtům lidí po celém světě. Ty vědí, že bez ostrého vidění se v dnešní uspěchané společnosti špatně žije. A proto se obrací na přední odborníky v oblasti oční refrakční chirurgie.

laserová operace oka

Lidé pro zdraví svých očí jsou ochotni sáhnout hluboko do peněženky, neboť laserové operace očí stojí desítky tisíc korun. Pokud by nepostoupili laserový zákrok, museli by nadále investovat do pořízení kvalitních optických pomůcek. Například takové brýle potřebuje člověk v rámci změn v počtu dioptrií za svůj život hned několik a jejich pořízení není levná záležitost. Životnost brýlí se různí podle použitého materiálu. Levnější verze vydrží zhruba rok, dražší modely i několik let. Moderní alternativou jsou pak kontaktní čočky, které spolu s roztokem vyhází měsíčně na 500 Kč i více. Proto hodně lidí raději upřednostňuje obnovené bezvadné vidění za pomocí laseru, díky kterému budou zase moci vidět ostře bez jakýchkoliv korekčních pomůcek.

Laserové operace očí vyřeší většinu dioptrických nedostatků, jako je kupříkladu dalekozrakost, krátkozrakost a astigmatismus.

Dalekozrakost

Dalekozrakost je tzv. refrakční vada, při níž lidé vidí lépe vzdálenější předměty. Zatímco věci bezprostřední blízkosti vnímá člověk rozostřeně. Pravdou je, že mnoho jedinců se potýká s jistým stupněm této oční vady, aniž mají k tomu genetické predispozice. Velkou roli zde hrají také další faktory jako zploštělá rohovka, celkově menší tloušťka čočky či vrozené menší oko. Na rozvoj dalekozrakosti má vliv například také nedostatečná hodnota lomivosti, působení některých léků, nepředvídaný úraz, nemoc atd. S metodou laserové operace očí dokážou dnes lékaři korigovat až čtyři dioptrie.

Dalekozrakost neboli hypermetropie se povětšinou objevuje již krátce po narození. Postupem času se vada zmenší a v některých případech může zcela vymizet. Ale po čtyřicítce se začne u mnoha lidí objevovat dalekozrakost. Lidé postiženy touto vadou mají rozostřené vidění do dálky anebo do blízka. Leckdy se nevyhnou zrakové únavě. Jejich oči jsou podrážděné, unavené a začervenalé. Tito pacienti si stěžují na slzení očí a bolesti hlavy. Může se u nich rozvinout lehká, střední, vysoká či těžká dalekozrakost. Lehká forma se považuje do dvou dioptrií. O střední dalekozrakosti lze hovořit v případě třech až šesti dioptriích. Vysoká forma je znatelná již nad šest dioptrií. Zato těžká forma je pak nad devět dioptrií. Více informací o dalekozrakosti.

Krátkozrakost

Krátkozrakost je zkrátka dioptrická vada s minusovými hodnotami, při níž lidé mají rozostřené vidění do dálky. Tím pádem jim dělá problém zaostřit vzdálenější předměty. Naproti tomu blízké předměty vidí do určité vzdálenosti velmi dobře. V současné době vývoj laserové metody pokročil tak, že jsou lékaři schopni odstranit cca až dvanáct dioptrií. Krátkozrakost postihuje především děti a dospívající. Ty většinu svého volného času posedávají u televizních obrazovek, stolních počítačů či notebooků. Často si hrají na smartphonech nebo tabletech. Tím pádem tráví na denním světle skutečně méně času a svoji nerozvážností příliš namáhají své oči. Neuvědomují si ještě zcela, že tímto svým počínáním mohou mít v budoucnosti sníženou zrakovou ostrost. Doposud se vědcům nepodařilo objasnit přesně, co stojí za dětskou krátkozrakostí. Jisté ale je, že na tuto vadu mají velký vliv dědičné dispozice a rozmanité vnější faktory. Ty totiž způsobují výraznější změny v růstu oka.

S nadměrným používáním přenosných přístrojů s integrovanou dotykovou obrazovkou se může vyvinout falešná krátkozrakost. Navenek se projevuje křečí očního svalu. Tím pádem dítě špatně vidí a má jiné problémy, jako je mlhavé či zdvojené vidění. Dostavit se u něj mohou také bolesti hlavy. Trpí více záněty spojivek, slzením a celkovou unaveností organismu. Dítě se nekoncentruje na učení, jak by mělo.

Tato vada se v průběhu vývoje a růstu dítěte zhoršuje a to až zhruba do dospělosti, jež právě v této době se stav ustálí. To probíhá u každého individuálně. Někdy ke stabilizaci zraku dochází po dvacátém roku, jindy je to o něco později.

Krátkozrakost lze zpravidla dle počtu dioptrií rozlišovat na lehkou, střední a těžkou formu. Do prvního stádia spadá lehká krátkozrakost, která se pohybuje do mínus tří dioptrií. Druhé stádium se týká střední krátkozrakost s dioptrickými hodnotami mezi mínus třemi až mínus šesti. Třetí stádium je už nejvyšší stupeň, kdy pacient má víc jak minus šest dioptrií. Lehčí a střední formy se projevují okolo šestého či sedmého roku dítěte, ale výrazného zhoršení probíhá v období dospívání. Těžká forma se pak neobjede bez operativního zákroku. Více informací o krátkozrakosti.

Astigmatismus

Astigmatismus neboli tzv. cylindrická oční vada je hojně rozšířené oční onemocnění, které postihuje zhruba deset procent populace. Většinou se objevuje spolu s krátkozrakostí či dalekozrakostí. Lidé s astigmatismem nemohou zaostřit na libovolnou vzdálenost. Také se potýkají s nedostatečným vnímáním hloubky a prostoru. Jde o vrozenou vadu, kterou trpí především děti, ale i dospělí jedinci. Tato zcela samostatná vada vzniká v důsledku optického defektu oka. Během lidského života jedince může pochopitelně propuknout astigmatismus zcela nečekaně, spouštěčem může být banální úraz, zánět oka, operativní zákrok, eventuálně také různá oční onemocnění a jiné zdravotní problémy. Tato vada postihuje zejména alergiky. Kompletním vyšetřením zraku daného pacienta jsou lékaři schopni přesně určit, zda je o pravidelný, nepravidelný, jednoduchý, složitý či smíšený astigmatismus. Podle toho pak přistupují ke konkrétnímu řešení. I zde se dají použít techniky laserových operací. Ty například dokážou u mírnějších případů pozměnit do jisté míry zakřivení rohovky. Dnes již lékaři tímto způsobem perfektně korigují až šest dioptrií. Více informací o astigmatismu.

Laserové operace očí

Laserové operace očí je pro většinu lidí velké životní rozhodnutí. Než se člověk odhodlá k danému zákroku, měl by si zjistit veškeré informace a následně vše zvážit. Nikdo by neměl jít na laserový zákrok ukvapeně. Občas se stává, že lidé narazí na nějaký článek, který je od toho spíše odradí. Jiní jdou po delším přemýšlení s vervou do toho. Pokud se zákrok podaří, člověk pociťuje nesmírnou radost z toho, že vidí dobře. Lidé se nemusí bát, že odstraněná vada se opět vrátí. Nicméně po určitém čase se může stát, že nová dioptrická vada se zvětší. Dle statistik k tomu dochází u malého procenta pacientů, jež trpí poměrně vysokým počtem dioptrií. Ovšemže i tuto nově narostlou vadu lze operativně korigovat.

V situaci kdy je oční vada před samotným zákrokem nestálá, je tu větší nebezpečí, že výsledný efekt zákroku nebude zcela dostačující. Z toho vyplývá, že je tu vyšší pravděpodobnost k nárůstu nějakých vad.

Oční kliniky si na nedostatek pacientů nemohou stěžovat. Lidí, kteří se rozhodnout pro tento způsob řešení, neustále přibývá. U nás existuje řada špičkových zařízení s nejvyspělejším vybavením. Tyto kliniky nabízí laserové operace očí za výhodných cenových podmínek. Porovnáme-li okolní státy, tak za stejný zákrok klient zaplatí mnohem více. V některých zemích se cena laserové operace očí může vyšplhat až na několikanásobek. Proto do českých očních klinik míří pacienti i ze zahraničí.

Ve většině případů se lékařům podaří vadu odstranit jen jedním bezbolestným zákrokem. Zcela ve výjimečných situacích je nutné zákrok opakovat. To se děje zdarma v rámci doživotní záruky. Ta se běžně poskytuje pacientům, kteří potřebují doladit dioptrický stav v průběhu svého života. O tom rozhoduje sám lékař kliniky, který navrhne opakování stejného zákroku. Pokud danou metodu bude nadále oční středisko provádět. Leč je velice nezbytné, aby primární laserová operace očí, jakož i následující zákroky se uskutečnily výhradně na stejném očním zdravotnickém zařízení. V opačném případě nezbývá pacientovi, aby si tento výkon zaplatil znovu ze své kapsy.

Uznávaní odborníci se snaží za všech okolností brát ohled na zdraví pacienta. Ke každému případu přistupují s individuálním řešením a důrazem na bezpečnost opakovaného zákroku.

Velmi důležitým předpokladem úspěšného výsledku je také dobrá spolupráce pacienta. Ten by měl zodpovědně přistupovat k pooperačnímu režimu, neboť jde přece jenom o nejcennější lidský smysl. Lékař vše pacientovi důkladně vysvětlí a záleží už na něm, zda bude přesně dodržovat medikaci i pooperační omezení. Pokud se pacient nechová tak jak má, může u něj dojít ke komplikacím. U komplikovaných situací může vést toto pacientovo počínání až k nevratnému poškození zraku. Tím pádem už nemá nárok na doživotní záruku.

Záruka na provedený zákrok

Na doživotní záruku může pacient zapomenout v případě, že prodělá jakýkoliv úraz oka. Ten vede například ke zhoršení vidění. Projevit se může změnou stavu rohovky. V extrémních případech pacient přestane vidět.

Celoživotní záruka se netýká onemocnění zraku, které se začne projevovat v období po prvotní laserové operaci. A nebylo zjištěno v rámci uceleného předoperačního vyšetření. Jde zejména o stařeckou vetchozrakost, šedý nebo zelený zákal atd.

Doživotní záruka se nevztahuje u pacientů, u kterých se po zákroku může objevit řada onemocnění jako diabetes, revmatoidní artritida, epilepsie a mnoho jiných autoimunitní onemocnění. Tyto choroby se projevují negativně na smyslovém orgánu.

Někdy již stav rohovky neumožňuje provést lékařům bezpečný zákrok. Souvisí to zejména s porušení pooperačního režimu nebo vynechání některé z plánovaných kontrolních návštěv.

Historie laserové operace očí

Laserová refrakční chirurgie se úspěšně neustále rozvíjí. Ve své podstatě jde o mladý obor v očním lékařství, jenž se zaměřuje na řešení obvyklých očních vad. Správně zvolenou laserovou metodou lze v současné době bez jakýchkoliv problémů výrazným způsobem zlepšit ba i dokonce úplně odstranit zrakové vady, mezi něž patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus.

Laser je důmyslný přístroj, ze kterého vychází laserový paprsek o určité vlnové délce. V praxi jde o délku 193 nanometrů. Každý puls laseru po dopadu na povrch průhledné, elastické a zakřivené rohovky odstraní určitou tenoučkou vrstvičku tkáně. Ta se jednoduše odpaří. Jaká síla vrstvy to bude, záleží na samotném nastavení počítače, který ve skutečnosti přístroj řídí. S touto aktivní pulzní energií lze docílit požadované změny zakřivení rohovky, taktéž i změny optické mohutnosti čočky.

V zahraničí byla poprvé použitá laserová technologie v očním lékařství koncem osmdesátých let dvacátého století. Zákrok tehdy prodělal pacient se slepým okem. Zhruba rok poté se této metodě podrobil vidoucí pacient. Od té doby zažívá toto odvětví poměrně výrazný rozmach. To má samozřejmě dopad na zlepšení laserových technologií a operačních postupů. Dnes již existuje celá řada moderních typů laserů, které vynikají prvotřídní účinností, rychlostí, přesností a šetrností. Avšak základní princip všech těchto laserových přístrojů nadále zůstává stejný.

Laserová technologií se začala v očním lékařství využívat nejenom u nás, ale i v dalších částech střední Evropy od 90. let 20. století. Zasloužil se o to docent Zdeněk Smeček. Mnohem později na oční zlínské klinice zavedl doktor Stodůlka nejnovější typy technologií. Původní revoluční zákrok byl bolestivý. Laserovou operací očí se poprvé vůbec řešila korekce dioptrií. V té době dal člověk za operací jednoho oka maximálně šest tisíc korun. Postupem času cena laserových operací narůstala. Momentálně se jejich cena odvíjí někde mezi devíti až dvaceti tisíci dle použité laserové technologie. Platí však, že operační zákrok realizovaný za použití nejpokrokovější technologie stojí daleko více peněz.

Laserové zákroky očí

Laserové zákroky očí spadají buďto do povrchových anebo hloubkových metod. O první uvedené metodě lze říci, že se tím odstraňují a tvarují pouze povrchní vrstvy rohovky. Přitom dochází k odhalení zakončení nervových vláken, což se projevuje výraznou bolestí.

K tradičním povrchovým zákrokům patří PRK, NO TOUCH, LASEK a EpiLASIK. Do povědomí vstoupily i další názvy jako No touch laser, Super laser. Uvedené metody se doporučují pacientům se stabilizovanou dioptrickou vadou. Příhodné jsou i pro jedince s tenkou rohovkou či velmi nízkými minusovými dioptriemi.

Photorefractive keratectomy je považována za nejstarší laserovou techniku, kterou se korigují nižší stupně očních vad. Její počátky sahají do období osmdesátých let minulého století. Při této metodě se používal chirurgický nástroj spolu s laserovým přístrojem. Doba hojení byla samozřejmě delší. Pár dnů po zákroku pociťovali pacienti bolest a viděli neostře. To však odeznělo během několika dnů. Lepší vidění se dostavilo cca po měsíci, popřípadě i mnohem později.

Metodou no touch je výsledek hodně nepřesný. Je jen málo klinik, které tuto metodu provádí.

Zákrok metodou lasek přináší pacientovi menší bolest. Jeho předností je rychlé zhojení rohovky a optimální rychlejší vidění.

EpiLasik je podobný ve své podstatě metodě lasek a PRK (photorefractive keratectomy). Zmíněné metody mají jedno společné a to že na konci zákroku se oko překryje speciálně vyvinutou kontaktní čočkou. Ta dané oko bezpečně chrání v průběhu první dnů samotného hojení. Díky čočce člověk vnímá mírnější bolest. Po čtyřech dnech se čočka vyjme. Po delším čase se zrak stabilizuje.

Zato hloubkové metody lze doporučit pacientům se stabilní oční vadou. Upřednostňovány jsou u lidí s vyššími dioptriemi či poruchou zakřivení rohovky. Vhodné jsou i dětských pacientů starších deseti let. Tyto metody se nevyužívají u jedinců s tenkou rohovkou. Ke hloubkovým metodám patří ReLEX SMILE (NEOSMILE 3D, LASIK FLEX, LASIK SMILE), FEMTOLASIK (NEOLASIK HD, CRYSTAL LASIK, 6D DIAMANT LASIK, iLASIK), LASIK (Laser in situ Keratomileusis).

ReLEX SMILE je bezbolestná laserová metoda, která se provádí za pomocí femtolaseru. Tento zákrok je nejrychlejší a nejšetrnější, i když někteří jedinci mohou při něm cítit mírný tlak v oku či pálení. Tento nepříjemný pocit však velmi rychle zmizí. Nakonec se člověk může těšit na krásné ostré vidění, které se dostaví téměř do 120 minut po zákroku.

FEMTOLASIK je moderní technika, která dokáže energii laserového paprsku zaostřit do cíleného bodu, což má za následek vypaření tenoučké vrstvy tkáně. Tato technologie funguje na principu fotodisrupce.

Lasik je starší operativní metoda, díky které se ochranná lamela vytvoří nepřesně.

Jak vybrat pro svou dioptrickou vadu vhodné laserové pracoviště

V česku máme spoustu očních laserových center, ale svoji úrovní se od sebe odlišují. Špičková zařízení se poznají tak, že provádí před samotným zákrokem velmi důkladné vyšetření, které zahrnuje nejrůznější metody (zrakovou ostrost, binokulární vidění, sítnice oka, tloušťku a zakřivení rohovky). Zjišťuje se také šíře zornice, přední i zadní segment oka. Vyšetření trvá alespoň dvě hodiny. Na něm prioritně závisí, zda povede operace k úspěšnému výsledku či nikoliv. Díky vstupnímu propracovanému vyšetření lékaři u pacienta mohou odhalit jakékoliv skryté oční vady. Ty mohou v konečném důsledku celou operaci negativně ovlivnit.

Prvním signálem nekvalitního přístupu většinou bývá to, že vyšetření je poměrně krátké. V tomto případě probíhá zhruba třicet minut. Dalším znamením je pak samotná operace, která se uskuteční ještě v téže den. Laserová oční střediska tímto způsobem dávají najevo, že klientovi výrazně ušetří jak čas, tak i cestu. Na druhou stranu lze otevření říci, že jejich počínání je lehkovážné. Tyto kliniky podceňují rizika a často hazardují se zdravím pacientů.

Při výběru správné kliniky je nutné vzít v úvahu také další faktory. Určitě cena je pro mnoho pacientů tím nejdůležitějším měřítkem. Odborníci doporučují, aby si člověk předem zjistil několik informací. Především co je standardní součástí ceny zákroku. Ve většině případů se člověk nechá zlákat velice nízkou cenou, přitom pak z peněženky vytáhne další peníze za různé poplatky. Ty souvisí s pooperační péčí.

Pacienti by se měli zajímat také, zda kliniky nabízí další metody. Přední kliniky jsou schopni klientům nabídnout rozmanité druhy operací. V současné době mají ve své nabídce zařazeny ty nejpokrokovější laserové metody. Zmínit můžeme například metodu femtoLASIK (iLASIK) či ReLEx SMILE. Kliniky provádí metodu PRELEX s implantací vysoce kvalitních trifokálních nebo multifokálních čoček a mnoho dalších zákroků. O výběru metody rozhoduje vždy lékař určitého pracoviště. Ten zvolí nejspolehlivější zákrok pro daného pacienta.

Stručně řečeno o dané klinice vypovídá i technologické vybavení. Zatím k nejdokonalejším laserovým systémům se řadí femtosekundový laser VisuMax. Jde o zatím technicky nejpokročilejší přístroj. Ten pracuje rychle, přesně a šetrně. Tento typ laseru funguje efektivně a je maximálně bezpečný. Lékaři s tímto jedinečným laserem mohou provádět nejšetrnější zákroky zvané NeoSMILE 3D.

Pacienti mohou postupovat dvěma způsoby. První se týká toho, že si člověk vybere jednu konkrétní kliniku a na ní si nechá udělat předoperační vyšetření, taktéž i zákrok. Mnoho lidí to považuje za nejjednodušší řešení a ušetří tím čas i peníze. Druhá možnost tkví v tom, že pacient navštíví hned několik očních zařízení. V každém z nich absolvuje vstupní prohlídku. Tomu dává možnost se seznámit s prostředím, personálem, výběrem vhodné techniky atd., načež pak v poklidu domova může porovnávat jednotlivé střediska. Toto počínání pak u klienta vede k rozhodnutí o daném pracovišti, na kterém podstoupí laserovou operaci očí.

Základní informace může klient získat také na internetu. Zde lze natrefit na velké množství článků na toto téma. Existují tu i diskuze, do které se člověk může zapojit i sám. Nechybí tu ani online poradny. Vyhledat se tu dají úplně jednoduše webové stránky jednotlivých klinik. Na nich si lze přečíst nabídku operativních metod. Člověk se tu přímo dozví, kolik každá laserová technika stojí.

O zkušenosti s laserovou operací očí se mohou podělit také kamarádi, přátelé nebo lidé z blízkého okolí. Obvykle ti danému člověku poradí, na kterou kliniku se mají obrátit. Vždyť reference ostatních jsou neocenitelné.

Předoperační a pooperační péče

Jako první musí pacient projít vstupním vyšetřením. To je velmi podrobné, neboť lékař na základě těchto výstupů stanoví vhodnou metodu vedoucí k odstranění oční vady. Součástí vyšetření je i rozkapávání oka. Díky speciálním kapkám se v oku rozšiřují zornice a dochází k dočasnému ochrnutí okohybného svalu. Lékař se zaměří na oční pozadí, okolí a přední segment oka. Zajímat je bude rovněž tloušťka, zakřivení a průměr rohovky. Zaměstnanci kliniky projdou s pacientem jeho anamnézu. Pacient bude muset odpovídat na celou řadu otázek. Tímto způsobem se zjišťují informace o současných obtížích, oční historií, zdravotním stavu, úrazech, očních nemocech či dalších onemocněních v rodině.

Po tomto vyšetření se naplánuje jistý operační zákrok. Ten by měl probíhat až v následujících dnech. Je to z toho důvodu, že rozkapané oko se do původního stavu navrací až za několik hodin. Bezprostředně po laserovém zákroku je nutné, aby pacient si přesně v určitou dobu do oka nakapal kapky s obsahem antibiotik.

První den po operaci může většina pacientů pozorovat pomalé zlepšení zrakové ostrosti. V tento den by měl člověk odpočívat. Sledování televize se nedoporučuje. Není dobré ani pracovat na počítači. Zakázáno je také mnutí či mytí očí.
Během prvního týdne po laserové operaci očí by klienti neměli navštěvovat zakouřená a prašná prostředí. Není dobré ještě sportovat. A usednout za volat mohou lidé třetí nebo čtvrtý dne po operaci. Ženy by měly na chvíli odložit líčidla.
V průběhu dalších týdnů ještě hrozí riziko infekce. Takže lidé by do svého volnočasového programu neměli zařazovat aktivnější sporty, saunování ani koupání v bazénech.


Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara