Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy.

Clusterová bolest hlavy

„Klastrem“ je označována“ akumulace (tzv. cluster headache), protože k těmto bolestem dochází pravidelně, a to i několikrát za den nebo týden. Bolesti mohou trvat 15 minut až 3 hodiny a často se objevují ve spánku. Interval mezi přítomnosti bolestí se pohybuje od několika hodin do dvou dnů. Jak bolest hlavy pozvolna ustává, její frekvence se snižuje, dokud zcela nezmizí, avšak po několika měsících či letech se opět vrátí. Syndrom postihuje především muže a poměr takto postižených mužů vůči ženám je 3:1. Naštěstí je však tento syndrom v naší populaci celkem vzácný.

Příčiny vzniku klastrové bolesti hlavy

Přesnou příčinu vzniku Hortonova syndromu dosud neznáme, ale byly objeveny určité souvislosti s činností hypotalamu, který je součástí mozku. Klastrovou bolest hlavy způsobuje rozšíření cév převádějících krev do mozku a obličeje. Toto rozšíření vytváří tlak na trojklanný nerv, jímž jsou přenášeny city z obličeje do mozku. Není ale známo, z jakého důvodu k této dilataci dochází.

Vědci předpokládají, že náhlé záchvaty bolestí mohou být zapříčiněny uvolněním histaminu, který bojuje proti alergenům, anebo serotoninu regulujícího náladu.

Zdá se, že vyšší riziko vzniku náhlých bolestí hlavy mají kuřáci a lidé, kteří mají v rodině další členy, kteří zápolí s podobnými obtížemi, což naznačuje, že příčinou může být i genetická souvislost.

Rizikové faktory

Mezi hlavní rizikové faktory výskytu náhlých bolestí hlavy patří:

 • Pohlaví - větší pravděpodobnost bolesti hlavy je u mužů,
 • Věk - většina lidí s Hortonovým syndromem jsou středního věku, i když tento stav může vzniknout v jakémkoli věku,
 • Kouření - mnoho lidí trpícími náhlými bolestmi hlavy jsou sice kuřáci, avšak skončení s kouřením ještě neznamená, že bolesti hlavy úplně odezní,  
 • Rodinná anamnéza – pokud máte rodiče nebo sourozence, kteří se s podobnými potížemi potýkali, pak je zvýšené riziko i u vás.

Příznaky Hortonova syndromu

Klastrová bolest hlavy se se vyznačuje následujícími příznaky:

 • Nesnesitelná bolest, která se zpravidla objevuje kolem jednoho oka, avšak může vystřelovat i do jiných oblastí hlavy, krku a obličeje,
 • Jednostranná prudká bolest hlavy,
 • Zarudnutí oka na postižené straně,
 • Rýma nebo ucpaný nos,
 • Otok kolem oka,
 • Povislé oční víčko,
 • Nadměrné cukání,
 • Nervozita,
 • Zvýšené pocení na čele a obličeji,
 • Zrudnutí na tváři nebo bledost.

Avšak bolest může nastat i bez jakéhokoliv varování, a tak osoby s touto poruchou se bojí, že k záchvatům dojde v sociálních prostředích apod. Mohou se tak izolovat a odstoupit od společenských událostí nebo se jim začnou vyhýbat úplně.

Léčba

Dosud ještě není bohužel známá žádná léčba, která by dokázala odstranit klastrové bolesti hlavy a zmírnit četnost a závažnost záchvatů. Léčbou však zatím může být užívání triptanů, které musí předepsat lékař, popřípadě nosem aplikovaný lidokain. Poměrně účinná je i kyslíková terapie, při které vdechujete kyslík pomocí masky. Kyslík předepsaný lékařem se uchovává doma v lahvích a může se použít dle potřeby.

Úleva od bolesti nastává v tomto případě asi do 15 minut. Léčba většinou vede jak k potlačení probíhajících bolestí, tak i ke zmírnění intervalů a intenzity bolestí v dlouhodobém časovém horizontu.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování