Ledvinová kolika

Ledvinová kolika není stav život ohrožující, ale nepříjemný a mnohdy velmi bolestivý. Bolestivost je nejčastěji vyvolána „putováním“ ledvinného kamene z ledviny dále do močové trubice. Chvíle úlevy jsou střídány bolestmi.

Ledvinová kolika

Další názvy: renální kolika

Příznaky

píchání v tříslech

Týká se části těla

Diagnóza

Příčiny

Přítomnost močových kamenů, malé kamínky odejdou samovolně bez obtíží společně s močí, větší se však mohou zaklínit a také způsobit ucpání močových cest. To vyvolá reflexivní stahování hladké svaloviny močového ústrojí ve snaze překážku uvolnit a vypudit, to vyvolá bolesti v průběhu ledvinové koliky.

Odtok moči však může být způsobem také koagulem, tj. krevní sraženinou, nádorovou masou odumřelou tkání atd.

Příznaky ledvinové koliky

 • Prudká náhle vzniklá bolest
 • Bolest přichází ve vlnách, tj. jsou chvíle úlevy a chvíle ostré, řezavé bolesti
 • Bolest břicha
 • Zvracení
 • Neklid
 • Snaha nalézt úlevu v určité poloze
 • Bolest může střílet i do zad či do oblasti třísel
 • Může se také objevit krev v moči, když ostrý kamínek naruší stěnu močového traktu

Určení diagnózy

Nejčastěji se volí zobrazovací metody.

 • RTG břicha, který může odhalit kámen
 • Ultrazvuk břicha a ledvin, kterým je možné najít kámen a také rozšířené močové cesty nad uzávěrem, kde se hromadí neodtékající moč
 • CT se zaměřením na ledviny
 • Vylučovací urografii, která ukáže proud moči, v tomto případě překážku
 • Vyšetření moči, často je přítomná krev

Komplikace

Ačkoli je ve většině případů ledvinová kolika bez komplikací, může k nim dojít, a to hlavně pokud přijde pacient k lékaři se zpožděním.

 • Hydronefróza – hromadící se neodtékající moč se vrací až zpět do ledviny a utlačuje její tkáň, ledvina je tak poškozována, mnohdy i nevratně.
 • Zánět – podráždění a poranění močových cest může vyvolat zánětlivou reakci
 • Opakování, recidiva s vytvořením nových kamenů

Léčba

Léčbu vede urolog.

Při záchvatu se podávají léky, které snižují svalové stahy, tj. spasmolytika, dále pak léky tlumící bolesti, tj. analgetika.

Dle stavu pacienta se vyčkává, zda se kámen uvolní a sám projde. Nestane-li se tak, přistoupí se k odstranění překážky.

Odstranění kamene:

 • Akutní ureterorenoskopie, díky níž se odstraní blokující konkrement pomocí endoskopu zavedeného do močových cest
 • Akutní extrakorporální litotrypse s využitím rázové vlny, která kámen rozdrtí a malé kousky potom snáze odejdou samy močí
 • Perkutánní nefrostomie – přes kůži je zavedena katétr, nefroskop, do ledviny, díky němuž se vyjmou kameny

pletení a háčkování