Febrilní křeče

Febrilní křeče se objevují v začátcích onemocnění, které provází vysoké teploty, tj. teploty nad 38 °C. Mohou se však objevit opakovaně v průběhu jednoho horečnatého onemocnění. Je nutné vyloučit, že se nejedná o epileptický záchvat, neboť i ten může být způsobem nárůstem tělesné teploty (febrilní status epilepticus).

febrilní křeče u dětí

Další názvy: Febrilní křeče, křeče spojené s teplotou, convulsiones febriles

Příznaky

promodrání rtů schvácenost vysoké teploty zrychlený dech ztráta vědomí zvýšené slinění

Diagnóza

Výskyt febrilních křečí je vázaný na věk, tj. trpí jimi děti od 3. měsíce do cca 5. roku. Postihuje cca 2‒5 % všech dětí.

Příčiny

Příčina vzniku febrilních křečí není známá. Je zde rodinný výskyt, tudíž genetická predispozice, tj. je častěji u sourozenců.

Příznaky febrilních křečí

 • Generalizované tonicko-klonické křeče ‒ změněná elektrická aktivita mozku vede ke ztuhnutí těla, hlava je v záklonu, oči jsou upřené do jednoho místa, poté se přidávají záškuby těla
 • Schvácenost dítěte
 • Zrychlené dýchání
 • Ztráta vědomí
 • Promodrání rtů a zvýšené slinění
 • Dítě si záchvat nepamatuje
 • Záchvat trvá několik sekund až minut, málokdy je delší než 15 minut
 • Horečka 39 °C a vyšší

Po ukončení záchvatu bývá dítě dezorientované a slabé. Ve většině případů záchvat odezní bez komplikací.

Dělení febrilních křečí

Nekomplikované ‒ jejich trvání je krátké, ztuhlos i křeče jsou symetrické, trvají dobu kratší než 10 minut, záchvat nezanechává žádné další příznaky

Komplikované ‒ trvají déle než 10 minut, vykazují asymetrii (na jedné straně je ztuhlost či záškuby výraznější), po záchvatu může přetrvávat zatuhnutí šíje (meningeální syndrom), změny svalového napětí, či dokonce narušení základních životních funkcí (zástava dechu atd.)

Diagnostika

Dítě je vyšetřeno pediatrem, který vychází z popisu příznaků a rodinné anamnézy. Dále se provádí také EEG pro vyloučení epilepsie, někdy se doplňuje také lumbální punkce k vyloučení infekce centrálního nervového systému.

V případě pochybností je dítě vyšetřeno i pomocí CT či magnetické rezonance.

Léčba dětí s febrilními křečemi

Důležitá je první pomoc, tedy zásah přímo při záchvatu:

 • Zavolání záchranné služby
 • Zapamatování si času počátku a konce febrilních křečí
 • Uvolnění oděvu
 • Dát pozor, aby se dítě při křečích a záškubech neuhodilo
 • Je nutné chladit studenými obklady, nikoli ledovými
 • Kontrola průchodnosti dýchacích cest
 • Samotná léčba se pak skládá hlavně z podávání antipyretik, která snižují teplotu
 • Pro utlumení excitovaného nervového systému se podává diazepam, a to rektálně
 • Dočasně je možné podávat antiepileptika, nepodávají se však dlouhodobě

Komplikace, které provázejí febrilní křeče

 • Vdechnutí regurgitátu, tj. tekutiny, které se vrátí ze žaludku přes jícen do úst, může pak způsobit zánět plic
 • Zapadnutí jazyka s uzávěrem dýchacích cesta a dušením
 • Poškození mozku v případě vážných komplikovaných febrilních křečí

Prognóza

Prognóza je dobrá, jelikož u většiny dětí se jedná o nekomplikované krátké záchvaty. Febrilní křeče však mohou recidivovat, ale četnost klesá s věkem, tj. pokud se křeče objevily do 1. roku, je pravděpodobnost recidivy 50 %, po 3. roce je do 20 %.

Komplikované febrilní křeče mohou být prvním znakem, že se u dítěte později vyvine epilepsie, a to až v 9 % případů. U nekomplikovaných křečí je to 1 %.

Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara