Vysoké teploty

Vysoké teploty může být příznakem následujících nemocí:

Anthrax

Febrilní křeče

Histoplazmóza

Marburgská horečka

Nokardióza

Západonilská horečka

pletení a háčkování