Drakunkulóza

Drakunkulóza je infekční parazitární onemocnění způsobené vlasovcem medinským (Dracunculus medinensis). K nákaze dochází nejčastěji konzumací vody kontaminované infikovanými larvami vlasovce. 

Vlasovec medinský, guinejský červ, Dracunculus medinensis

Latinsky: dracunculiasis

Další názvy: guinejská červí nemoc, dracunculiasis

Příznaky

bolestivé pálení kožní vředy obtížná chůze obtížná práce

Týká se části těla

Diagnóza

Zatímco u nás se podařilo snížit počet případů tohoto bolestivého a nepříjemného onemocnění na rekordní minimum, stále se ním můžeme setkat ještě na území Asie a Afriky. Přesto však dodejme, že v celosvětovém měřítku došlo za poslední desetiletí ke značnému poklesu počtu infikovaných. V roce 2013 bylo totiž ohlášeno již jen 148 případů nákazy, což je v prudkém kontrastu se 3,5 miliony případů v roce 1986.

Popis původce

Podle získaných znalostí je člověk jediným druhem, u kterého k nákaze vlasovcem medinským dochází. Sameček tohoto červa měří průměrně 1 až 2 mm, zatímco samička dosahuje délky 60 až 100 cm. Vajíčka dokážou přežít mimo lidského těla až tři týdny, avšak předtím musí být pozřena perloočkami, v jejichž těle může larva vlasovce přežívat až čtyři měsíce.

Příznaky drakunkulózy

Zpočátku se nemoc projevuje bez jakýchkoliv příznaků, ale asi po roce začne nakažená osoba pociťovat bolestivé pálení, a to tehdy, když samička začne v pokožce vytvářet zapouzdření, což se děje obvykle na dolní končetině. Jedná se o velmi silné pálení a bolavé kožní puchýře, jenž přibližně za týden prasknou a z otevřené rány začne vylézat červ. Tím se samozřejmě zvýší riziko různých bakteriálních infekcí, které takto narušeným kožním krytem mohou do pokožky proniknout.

Léčba

Proti guinejské červí nemoci dosud neexistují žádné léky a jediným způsobem, jak pacienta vyléčit, je počkat, až vlasovec z rány vyleze. Jakmile tedy puchýř praskne a červ se začne vynořovat, tak se rána ponoří do kbelíku s vodou, což červovi umožní vypustit své larvy mimo zdroj pitné vody. Poté se červ namotá okolo gázy nebo nějakého pevného dřevěného předmětu (sirky, párátka nebo jiného kusu dřívka) a pozvolna se vytahuje z rány ven.

Jinou eventualitou je odstranění červa chirurgickou cestou, což je mnohem rychlejší, hygieničtější a při aplikaci lokálních anestetik i méně bolestivé. Kromě toho lze podávat i léky proti bolesti nebo i antibiotické masti, které by byly prevencí potenciální bakteriální kožní infekce.

Prevence

Hlavním základem prevence drakunkulózy je nepít v ohrožených oblastech vodu z neznámých zdrojů. Je-li však člověk nucen takovou vodu pít, pak je zcela je nezbytné ji před jejím požitím důkladně převařit.

Součástí prevence je také včasná diagnóza onemocnění a následná prevence kontaktu poranění s pitnou vodou. Mezi další snahy o prevenci řadíme zlepšení přístupu k čisté vodě nebo k její filtraci, přičemž filtrace přes jakoukoliv tkanou látku je obvykle zcela dostačující. Kontaminovaná pitná voda může být ošetřena i chemickým přípravkem temefos, který larvy vlasovce zahubí. 

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování