Boxerská zlomenina

Boxerská zlomenina bývá způsobena buď úderem při sevření ruky v pěst anebo pádem na ruku sevřenou také v pěst. V těchto případech dochází k odlomení hlavičky distální části kosti záprstní.

Zlomeniny boxera - nejčastější zlomeniny prstu

Další názvy: zlomenina hlavičky kosti záprstní (metakarpu)

Příznaky

bolest krevní výron

Diagnóza

Záprstí neboli tzv. metakarpus se skládá z pěti kůstek, které tvoří plochu dlaně a spojují zápěstí s prsty. Při poranění může dojít k jejich zlomeninám, přičemž nejčastěji se láme 1.,4. a 5. záprstní kost. Tyto zlomeniny se nejvíce objevují u lidí mezi 10−40 lety, neboť bývají často spojeny se sportem nebo s pracovním úrazem. U tohoto typu zlomenin však existuje riziko, že nedojde k jejich správnému zhojení, což by vedlo k omezení pohybu prstů.

Příčiny zlomenin záprstních kostí

Nejčastějšími příčinami vzniku zlomenin záprstních kostí jsou:

  • Úder v ose končetiny, když je ruka sevřená v pěst a do něčeho praštíme,
  • Pád na ruku, která je v sevřená v pěst,
  • Úder do dlaně, když na ruku spadne těžké těleso.

Typy zlomenin dle umístění

  • Zlomeniny diafýzy (středové a nejdelší části dlouhé kosti). Takovéto zlomeniny mívají odlišné lomné linie a mohou být i příčné, šikmé, spirální, tříštivé aj.
  • Zlomeniny krčku kosti těsně u hlavičky kosti, nazývají se také jako boxerské zlomeniny,
  • Zlomeniny báze, mohou, ale i nemusí zasahovat do kloubu,
  • Zlomeniny hlavice jsou celkem vzácné,
  • Luxační zlomeniny jsou spojeny s vykloubením kloubu.

Diagnostika zlomenin záprstních kostí

Pro stanovení správné diagnózy je nejdůležitější rentgen, který velmi dobře případnou zlomeninu odhalí. V některých případech, zvláště tehdy, když by byla nutná operace, se provádí také CT vyšetření.

Příznaky

Prvním příznakem zlomeniny je bolest v oblasti zlomené hlavičky lokalizované do prstové části dlaně. Rychle se pak začne rozvíjet výrazný otok nejen samotného kloubu, ale i hřbetu ruky a navíc může být patrný i krevní výron (hematom). Pro bolest dochází k omezení pohybu postiženého prstu. Před vznikem otoku může dojít i k deformaci v oblasti záprstních kůstek.

Léčba

Zlomeniny jsou často provázeny posunutím úlomku kosti, a proto musí být provedena tzv. repozice, což je často obtížné, neboť zlomeninu provází dosti velký otok měkkých tkání dlaně. Pokud by však šlo o menší dislokace, u kterých by nehrozilo, že by došlo k posunu kostí, pak by bylo možné použít konzervativní postup léčby, což znamená, že by se ruka jen zafixovala.

U výrazné dislokaci se zlomeniny řeší chirurgickou cestou. Fragmenty se pod RTG kontrolou vyrovnají rovnou na sále pomocí drátů, dlah nebo šroubů. Po operaci se ruka zafixuje sádrou.

Léčba se doplňuje rehabilitací, aby se úplně obnovila hybnost dlaně. Ruka a její správná hybnost je pro nás velice důležitá, protože musí být zachována její hybnost a schopnost úchopu. Po vzniku úrazu je vhodné poraněnou ruku co nejdříve zaledovat, aby nedošlo ke vzniku otoku. Při lékařském vyšetření je nutné provést rentgenové vyšetření, a pokud se zjistí, že je zlomenina dislokovaná nad 30°, pak se doporučuje operační řešení s repozicí (navrácením do původní pozice)) a fixací dráty v lokální nebo celkové anestézii. Poté se přikládá sádrová fixace na dobu 4-5 týdnů. Pokud je dislokace do 30°, je možné použít konzervativní postup spočívajícím v přiložení sádrové fixace na dobu 5 týdnů. K doléčení je nezbytná následná rehabilitace.

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování