CT vyšetření

CT vyšetření neboli výpočetní tomografie běžně nazývaná i jako „počítačová tomografie“ je radiologická vyšetřovací metoda využívající rentgenového záření, pomocí kterého lze velmi efektivně zobrazit tkáně a vnitřní orgány.

CT vyšetření

Tato metoda se používá zejména v oblasti medicíny, kde slouží k diagnostice široké škály chorob a poranění. Také se využívá v preklinickém výzkumu laboratorních zvířat při vyvíjení nových léčiv a vakcín.

Diagnostické použití v lékařství

Výpočetní tomografie se již od svého vzniku v 70. letech 20. století stala velmi důležitým nástrojem pro lékařské zobrazování a využívala se k doplnění rentgenu a ultrazvuku. Postupně stala se hojně používaným standardem pro diagnostiku značně velkého množství nejrůznějších nemocí. V poslední době začala sloužit i k vyšetřování chorob a k prevenci jejich vzniku.

Výhody a nevýhody CT vyšetření

Vyšetření výpočetní tomografií má své výhody a nevýhody, mezi které patří následující:

 • Výhody - možnost velmi kvalitního zobrazení prakticky veškerých v lidském těle s výjimkou páteřního kanálu, kde se lépe uplatňuje magnetická rezonance.
 • Nevýhody - ionizující rentgenové záření, na základě kterého musí být vyšetření vždy indikované s ohledem na radiační zátěž.

Průběh CT vyšetření

Vyšetření provádí vždy erudovaný radiologický asistent pod vedením lékaře - radiologa.

Pacient musí odložit veškeré kovové předměty nacházející se ve vyšetřované oblasti, jinak by se zobrazení znehodnotilo, což se týká také žen a jejich podprsenek s kosticemi. Z tohoto důvodu se k tomuto vyšetření doporučuje oblékat podprsenky bez kovových výztuh.

Vyšetření se obvykle provádí vleže na zádech, ale v některých případech, jako je například virtuální CT kolonoskopie (zobrazení tlustého střeva) i vleže na břiše.

V případě vyšetření, kdy je třeba aplikovat kontrastní látku, musí být pacientovi zavedena nitrožilní kanyla. Kontrastní látka je aplikována v průběhu vyšetření tzv. automatickým injektorem, tedy pumpou v určité fázi CT vyšetření.

Během vyšetření je nutné, aby se pacient vůbec nehýbal. Pomocí mikrofonu pak dostává pokyny k nádechu nebo výdechu.

Celé vyšetření většinou trvá 5-10 minut a je zcela bezbolestné.

Po ukončení vyšetření počká pacient ještě alespoň 15 minut v čekárně, aby mu mohla být v případě výskytu pozdějších komplikací poskytnuta patřičná lékařská péče.

Po provedení vyšetření lékař zhodnotí získanou obrazovou dokumentaci, zhotoví další možné rekonstrukce a posoudí definitivní nález. Tento postup však trvá delší dobu, a proto není většinou možné předat pacientovi nález ihned po skončení vyšetření.

Pravidla pro kvalitní vyšetření

Pro kvalitní vyšetření je nutno dodržet tato pravidla: 

 • Na vyšetření musí pacient přijít nalačno (alespoň 4 hodiny před vyšetřením nejíst, nepít a nekouřit),
 • Před každým vyšetřením, kdy má být nitrožilně podána kontrastní látka, je nutno provést protialergickou přípravu - u pacientů bez alergické anamnézy zcela postačí užití tabletky Dithiadenu 1 hodinu před vyšetřením,- u pacientů s pozitivní alergickou anamnézou je nezbytná protialergická příprava, kterou je užívání kortikoidních přípravků. 

Prováděná vyšetření

 • CT hlavy – zaměřuje se na CNS (centrální nervový systém), cévní zásobení mozku a na vedlejší dutiny nosní,
 • CT krku,
 • CT hrudníku – běžné vyšetření nitrohrudních orgánů se zaměřením na cévní zásobení,
 • CT břicha – klasická diagnostická, předoperační a kontrolní pooperační vyšetření,
 • CT angiografie – zobrazování tepenného cévního řečiště téměř jakékoliv části lidského těla,
 • CT flebografie – zobrazování cévního žilního řečiště (žíly horních a dolních končetin, centrální žíly),
 • CT vyšetření srdce bez aplikace kontrastní látky - kvantifikace výskytu kalcia ve věnčitých tepnách,
 • CT vyšetření srdce s nitrožilní aplikací kontrastní látky (CT koronarografie) - vyšetření funkcí srdečního svalu, anatomická studie před elektrofyziologickými zákroky, zobrazování průchodnosti aortokoronárních bypassů.

CT vyšetření může být obtížnější pro pacienty, kteří trpí klaustrofobií, ale vzhledem k rychlosti vyšetření a celkem velkému vyšetřovacímu prostoru zvládá většina pacientů vyšetření zcela bez potíží.

Vzhledem k novým technologiím v konstrukci CT přístrojů je radiační zátěž pacienta oproti starším generacím značně snížena, a to díky vysoké skenovací rychlosti a využití těch nejmodernějších výpočetních a měřících systémů i při zachování vysoké kvality zobrazování.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování