Růstový spurt

Jedná se o období v životě dítěte, kdy dochází k velmi rychlému růstu. Tato náhlá změna často vede k tomu, že dítě vyžaduje častější krmení, na dítěti rodiče pozorují značné změny chování, nespokojenost, změny v návycích a spánku. Děti v prvních rocích života rostou velmi rychle. Do prvních narozenin se ztrojnásobí jejich porodní hmotnost a vyrostou o osm až deset centimetrů. Dokonce i jejich hlava prodělává značné zvětšení. Takové změny se u dítěte uskutečňují během prvních 12. měsících nejrychleji za celý život.

Růstový spurt

Zajímavé je, že tyto změny nejsou pomalé a ustálené, na křivce by to vypadalo jako záchvaty, které mají vždy svůj začátek a konec. Vědci se stále snaží zjistit přesně, kdy a jak tato období růstu nastávají. Někteří odborníci si myslí, že trvají dva až sedm dní a stanou se v předvídatelném věku - 10 dní, 3 týdny, 6 týdnů, 3 měsíce a 6 měsíců. Jiní říkají, že není stanoven plán a že načasování se liší dítě od dítěte. Některé studie hovoří dokonce o tom, že je možné, aby dítě narostlo o 0,5 až 1 cm za 24 hodin. Z posledních studií však plyne, že tak jak je každé dítě individuální se svými potřebami, je i nástup růstového spurtu odlišný dítě od dítěte.

Příznaky růstového spurtu

1) Časté krmení:

Dítě vyžaduje častější krmení než předtím. Dojde ke změně frekvence kojení. Dítě, které spalo i celou noc vyžaduje kojení klidně i několikrát během noci. Může se jednat o rozmezí jen jedné hodiny od sebe. Je důležité, aby se žena nenechala zaskočit. Krátké a časté kojení s sebou nese benefit. Mléka se tak v prsu tvoří mnohem více.

2) Podrážděnost, neklid, nespokojenost

Na dítěti můžete pozorovat značný neklid a nervozitu. Ať už u kojení, ale i mimo. Zaskočeny bývají především matky, které před tím byly zvyklé na klidné miminko. Těžko se to pozná u dětí, kteří značným neklidem trpěly již od narození. Je třeba se s tímto obdobím vypořádat s klidnou hlavou, vědět o něm dopředu a myslet na to, že bude trvat jen několik dní.

3) Viditelné fyzické proporce

Lze zpozorovat náhlý vzestup hmotnosti a délky

Nejčastější období

Růstový spurt můžou rodičové pozorovat několikrát během prvního roku dítěte. Poprvé je to kolem 10 dne od narození. Dále pak ve 3 týdnu, mezi 5-6 týdnem, ve 3., 4., 6. a 9. měsíci. Jelikož je však každý jedinec individuální a má vlastní potřeby je i růstový spurt kolísavý. Každé dítě jím může projít v jiném týdnu či měsíci. Růstový spurt nekončí kojeneckým období (1. rokem dítěte). Může být pozorován pak i v pozdějším věku, kde je ale ještě více individuální.

Jak takové období s miminkem zvládnout

Zkuste svému dítěti naslouchat a pokusit se mu dát to, co potřebuje. Ať už se jedná o časté krmení, delší spánek nebo čas na mazlení. Názor, že v tomto období potřebuje dítě dokrmovat pomocí umělých formulí, není správné. Pokud je dostatek mateřského mléka, je pro miminko výživově zcela dostačující. Je však potřeba laktaci podporovat. Jedním z mnoho způsobů jak toho docílit je pečovat a starat se také sama o sebe. Tato péče zahrnuje pravidelnou a kvalitní stravu a dostatek tekutin. Důležitá je také pomoc partnera nebo rodiny. Je vhodné určit si v rodině pravidla a zažité zvyklosti. Například, že si jedenkrát za týden uděláte půl dne čas jen sama na sebe.

Dalším způsobem jak se s dítětem v těžším období „sehrát“ je zažitý rituál, který můžete provozovat každý den. Může se jednat o mazlení, masáž dítěte, teplá koupel nebo cvičení. Miminko se může díky těmto činnostem značně uklidnit a situace bude lépe zvladatelná pro vás oba. 

Autor: Klára Šedová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování