Aneurysma hrudní aorty

Aneurysmata hrudní aorty tvoří celou čtvrtinu aneurysmat aorty a muže i ženy trápí stejně často. Běžný průměr vzestupné hrudní aorty u mužů je 3,9 cm a u žen do 3,7 cm, sestupná hrudní aorta u mužů má 3,0 cm a u žen 2,6 cm.

Aneurysma (výduť) hrudní aorty

Aneurysma se může vyskytovat v kterékoliv části hrudní aorty, a může být postihnuto i více částí, nebo celá. Aneurysma hrudní aorty může způsobit rozpad nebo zničení sousedních struktur a také může vést k prasknutí nebo tromboembolismu.

Příčiny vzniku

Většina aneurysmat hrudní aorty je následkem aterosklerózy. Za další příčiny vzniku aneurysmatické dilatace hrudní aorty se považuje:

  • aterosklerotická degenerace stěny aorty  - rizikové faktory je vyšší věk, mužské pohlaví, kouření, hypertenze, pozitivní rodinná anamnéza, dyslipidémie atd.,
  • vrozené onemocnění pojiva - Ehlersův-Danlosův syndrom typu IV, Marfanův syndrom, Loeys-Dietzův syndrom, onemocnění aorty při bikuspidální aortální chlopni,
  • chronická disekce hrudní aorty, stav po akutní aortální disekci,
  • traumata hrudníku
  • pseudoaneuryzmata v anastomózách po rekonstrukcích cév
  • autoimunitní aortitida - Takayasuova arteritida, obrovskobuněčná arteritida,
  • infekční aortitida – Salmonella, Staphylococcus, Mycobacteria, Treponema pallidum.

Příznaky aneurysmatu hrudní aorty

Většina pomalu se zvětšujícího aneurysmatu hrudní aorty je zpravidla bezpříznaková. Stlačením přilehlých struktur se však může objevit bolest na hrudi nebo v zádech a mezi lopatkami, sípání, kašel, dysfagie, hypotenze. Při aortální disekci nebo ruptuře může dojít ke ztrátě vědomí či šokovému stavu a při embolizaci krevních sraženin z vaku aneurysmatu k cévní mozkové příhodě a k ischémii končetin a jiných orgánů.

Diagnóza

Pouze fyzikálním nálezem nelze samotné aneurysma diagnostikovat. Ale pokud je aortální regurgitace již dosti pokročilá, pak je možné zjistit Mussetův příznak, Corriganův puls a slyšitelný šelest nad aortou.

Dalším prostředkem pro diagnózu aneurysmatu hrudní aorty je RTG snímek, kterým může být prokázáno rozšíření stínu mediastina.

Rychle a dobře dokáže zhodnotit aneurysma aortálního kořene a ascendentní aorty echokardiografické vyšetření

Vynikajícími zobrazovacími metodami jsou magnetická rezonancepočítačová tomografie. Pro přesné změření průměru aorty se používá 3D rekonstrukce. Tyto metody dokážou dobře vyhodnotit přítomnost aortálního vředu, intramurálního hematomu nebo aneurysmatické postižení aortálních větví. CT je dobře využitelné u diagnostiky akutních stavů. Další metodou vyšetření je MRI, které se hodí k dlouhodobému sledování mladých lidí bez nutnosti radioaktivní zátěže. 

Léčba

Léčba aneurysmatu hrudní aorty spočívá v použití chirurgické protetiky a v kontrole eventuální hypertenze. Potrhaná aneurysmata hrudní aorty jsou bez léčby vždy fatální, neboť u nich je potřeba okamžitý chirurgický zákrok.

Chirurgická léčba je používána i u velkých aneurysmat o průměru větším než 6,5 cm a také u aneurysmat rychle rostoucích. Tato léčba se také předepisuje pro aneurysma, které je doprovázeno klinickými příznaky a syfilistickým nebo posttraumatickým aneurysmatem.

I když má chirurgická léčba nepoškozených výdutí hrudní aorty dobré výsledky, může se úmrtnost během dalších 10 let zvýšit o 5-10%.

U asymptomatického aneurysmatu a absenci indikací pro chirurgickou léčbu je nemocný monitorován, důkladně se mu kontroluje krevní tlak a dle potřeby jsou mu podávány b-blokátory a další antihypertenziva. Každých 6-12 měsíců je třeba provádět vyšetření CT a častá lékařská vyšetření pro identifikaci příznaků. 

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování