Hrudník

Horní část trupu je hrudník, thorax. Má složku pevnou, kostru, a elastickou, svaly, které dohromady vytvářejí pevný prostor pro vnitřní orgány, cévy aj.

Hrudník

Není pouze rigidní, ale právě svaly a stavba kostí zajišťují schopnost pohybu při dýchání. Hrudník má tvar komolého kužele, který je předozadně (ventrodorzálně) oploštělý.

Na hrudníku rozlišujeme

Horní hrudní otvor (apertura thoracis superior), která je ohraničená hrudní kostí (sternem), hrudním obratlem a prvním žebrem.

Dolní hrudní otvor (apertura thoracis inferior) je tvořená dolními okraji žeber, mečovitým výběžkem hrudní kosti a 12. obratlem hrudní páteře.

Kostra hrudního koše

Hrudní kost (sternum) je plochá nepárová kost na přední straně hrudníku. Je skloubená s klíčními kostmi (clavicula) a žebry (costa).

Žebra (costae) ‒ hrudní koš je tvořen 12 páry žeber, z čehož 7 párů jsou tzv. žebra pravá (costae verea), která jsou skloubená s hrudní kostí pomocí chrupavky, 2 páry žeber nepravých (costae spuriae), která jsou skloubená chrupavkami s chrupavkami nad nimi uložených žeber a 2 páry žeber volných (costae fluctuantes), která končí volně ve svalovině břišní stěny.

Zadní stranu hrudníku pak tvoří obratle hrudní páteře.

Svaly hrudníku

Svaly pokrývající hrudník a paži (thorakohumorální)

 • musculus pectoralis major, minor (prsní sval velký, malý),
 • musculus subclavius (podklíčkový),
 • musculus serreatus anterior (přední pilovitý sval)

Svaly v okolí žeber

 • Musculi intercostales externi/interni/intimi ‒ vnější/vnitřní/nejvnitřnější mezižeberní svaly
 • Musculi subcostales ‒ svaly podžeberní
 • Musculus transversus thoracis ‒ sval uložený na vnitřní straně dolní části sterna a přilehlých chrupavek žeberních

Dalším svalem, tentokrát dělícím břišní dutinu od hrudní je bránice (diafragma), která je hlavním dýchacím svalem.

Výstelka hrudní dutiny

Pleura ‒ lesklá, hladká blána

 • Viscerální ‒ pokrývající orgány, poplicnice na plicích (pleura pulmonalis)
 • Parietální ‒ pohrudnice, naléhající na hrudní stěnu

Prostor mezi parietální a viscerální pleurou je pleurální dutina, ve které je malé množství tekutiny a pomáhá vytvořit negativní tlak nápomocný k dýchání, udržuje plíce rozepjaté.

Orgány v hrudním koši

 • Srdce (cor)
 • Plíce (pulmones)
 • Jícen (ezofagus)
 • Brzlík (thymus)
Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování