Noční pomočování u dětí

Nekontrolované noční pomočování u dětí ve věku 4-5 je odborně označováno jako enuréza neboli močová inkontinence. O problémech s nočním s pomočováním u dětí mluvíme tehdy, když již zvládly chodit na nočník nebo záchod, a přesto se začnou v noci často pomočovat.

Noční pomočování u dětí

Latinsky: enuresis nokturna

Další názvy: enuréza

Příznaky

emocionální problémy hormonální nerovnováha pomočování

Týká se části těla

Diagnóza

Noční pomočování, je stav, při kterém postižený jedinec močí během spánku. Tento typ inkontinence se vyskytuje především u dětí, ale může postihnout také dospělé osoby. Je velmi důležité rozlišovat mezi primární enurézou, kdy dítě ještě nikdy nedosáhlo kontroly nad močením v noci, a sekundární enurézou, kdy jedinec začne močit do postele, přestože nutkání na močení již dávno ovládá.

V pěti letech je tímto problémem postiženo ještě asi 15 % dětí, ve věkové skupině 4-6 let jsou mezi pomočujícími se dětmi stejnoměrně zastoupeni chlapci i dívky, avšak dále pak dochází k poklesu zastoupení děvčat.

Dítě by za noční pomočování nemělo být nijak trestáno nebo zesměšňováno. K tomuto problému by se mělo přistupovat věcně a s pochopením

Typy nočního pomočování

Noční pomočování se může projevovat dvěma různými způsoby, kterými jsou:

  1. Primární enuréza - Tento typ nočního pomočování se často vyskytuje u dětí, které nikdy nezvládly kontrolovat močení v noci. Může být spojeno buď s genetickými dispozicemi, nebo s problémy s vývojem močového systému.
  2. Sekundární enuréza - Sekundární noční pomočování se objevuje u osob, které začnou močit do postele po období sucha. Tento typ enurézy je většinou způsoben stresovými událostmi, zdravotními problémy nebo emocionálními faktory.

Příčiny nočního pomočování

Příčinami nočního pomočování bývají často různé kombinace faktorů, mezi které řadíme:

  • Genetické predispozice - Noční pomočování může být dědičné a tak se může objevovat i v rodinách. U dětí s takovouto rodinnou historií může dosáhnout zvžšeného rizika tohoto problému.
  • Problémy s močovým měchýřem - Některé děti, ale i dospělí mohou mít menší močový měchýř a tak nezvládnou udržet velké množství moči, což může vést právě k nočnímu pomočování.
  • Stres a emocionální problémy - Stres a úzkost mohou zapříčinit to, že močový měchýř začne být citlivější a jedinec se může v noci probudit a začít močit.
  • Hormonální nerovnováha - Kontrolu nad močením ovlivňují i hormonální změny, které mohou způsobovat noční pomočování i  u dospívajících.

Kontrola vyprazdňování močového měchýře je komplexním procesem. Děti se většinou naučí zadržovat moč před dosažením 4. roku, ale některým dětem to však trvá o něco déle. K těmto „nehodám“ dochází poměrně často i u starších dětí a většinou bývají spojeny s vnějšími rušivými podněty. Tato tzv. sekundární enuréza se může objevit již u „suchých“ dětí, obzvláště při silném rozrušení dítěte nebo v důsledku velkých změn v jeho životě. Jestliže lékař po důkladném vyšetření vyloučí funkční a organické příčiny nočního pomočování, neměl by být tento jev považován za nemoc, nýbrž za obtíž, kterou se dítě může odnaučit.

Diagnóza

Pro stanovení diagnózy posoudí dětský lékař rodinnou anamnézu a podmínky, ve kterých dítě vyrůstá, dále i případná jiná onemocnění a v neposlední řadě stávající psychomotorický vývoj dítěte. Některé příčiny nočního pomočování mohou být odhaleny pomocí psychologických testů. Svoji roli mohou hrát i konflikty mezi rodiči, komplikované sourozenecké vztahy apod. a poté následná reakce dítěte na tyto zátěžové situace. Bylo tedy zjištěno, že noční pomočování u dětí nemívá zpravidla žádné tělesné příčiny.

Léčba

Léčbou nočního pomočování mohou být následující metody:

  • Behaviorální terapie - Tato terapie může zahrnovat různé techniky, jako je vytváření vání rutin a pozitivní posílení, aby byla vytvořena podpora kontroly nad močením.
  • Farmakoterapie - V některých případech může lékař předepsat léky pomáhající udržet suchost v noci. Jedná se zejména o analoga antidiuretického hormonu, anticholinergika a antidepresiva.

Je třeba si uvědomit, že každý případ nočního pomočování je individuální a vyžaduje tedy i individuální přístup k diagnostice a léčbě. Pro efektivní řešení tohoto problému je nutná konzultace s lékařem a psychologem.

Prognóza

Až na malé výjimky se děti nočního pomočování zbaví. Do dospělosti přetrvává noční pomočování pouze u dvou až tří procent pacientů. Veškeré formy pomočování však vyžadují dlouhodobou a trpělivou péči, laskavost a taktický přístup nejen ze strany rodičů, ale i ošetřujícího personálu.

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování