Omrzliny

Omrzliny (congelatio) jsou druhem poranění vznikajícím působením nízkých teplot na kůži, ale mohou postihnout také hlubší tkáně, jako je podkoží, svaly a dokonce klouby a kosti. Vznik a průběh omrzlin velmi závisí na odolnosti organismu. Chronické omrzliny jsou označovány jako oznobeniny (pernio).

Omrzliny

Latinsky: congelatio

Další názvy: pernio, congelationes, oznobeniny

Příznaky

bolest nekróza  prstů odumření tkáně snížení pohyblivosti prstů zčervenání kůže ztráta citlivosti

Diagnóza

Místa s vyšší tendencí k tvorbě omrzlin jsou především končetiny, hlavně prsty nohou a rukou, ušní boltce a špička nosu. Tyto části těla mají totiž menší objem, a proto mohou rychleji prochladnout. Při omrzlinách ztrácí organismus v končetinách postupně cit, a pak dochází k poškození určité tkáně. Vývoj omrzlin může způsobit i nevratná poškození, která mohou v nejhorších případech skončit amputací. Riziko zvýšení vzniku omrzlin může způsobit i pobyt ve vyšších nadmořských výškách, ve kterých je kvůli nižšímu tlaku vzduchu horší příjem kyslíku z ovzduší. 

Rizikové faktory

Jednoznačným rizikem pro vznik omrzlin je porucha prokrvení končetin. Může být buď vrozená, anebo vyvolána léky či cukrovkou. Dalším častým rizikovým faktorem je kouření. Výsledné poškození je podmíněno převážně intenzitou chladu a dobou, během které je mu organismus vystaven. Závažnost omrzlin je ovlivněna také vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu, a může se stát, že omrzliny vzniknou i při teplotách nad bodem mrazu.

Dělení omrzlin a jejich příznaky

Omrzliny dělíme na tři stupně:

  1. šedobílé zbarvení kůže, ztráta citlivosti v místě omrznutí, otok a bolest, po zahřátí zčervenání kůže
  2. kůže je oteklá, otok se zvětšuje, mohou se začít tvořit puchýře. Je přechodným stádiem mezi reverzibilním, vratným poškozením při první stupni a ireverzibilním, nevratným poškozením při třetím stupni.
  3. krvácení do kůže, vznik modročerného zbarvení a nekrózy, snížení pohyblivosti prstů, ztvrdnutí postižené tkáně a její úplné odumření.

Omrzliny prvního stupně

První stupeň se projevuje zběláním postižené kůže. Protože se následně rozevřou cévy, dostane se do oblasti více krve, což způsobí její charakteristické zčervenání (dermatitis acuta erythematosa). Zarudnutí kůže je bolestivé, ohraničené a je doprovázeno otokem.

Omrzliny druhého stupně

Druhý stupeň (dermatitis acuta bullosa) se vyznačuje tvorbou puchýřů s obsahem krve na postižené kůži

Omrzliny třetího stupně

Pro třetí a zároveň nejzávažnější stupeň (dermatitis acuta necrotica) je typická tvorba nekróz o odumření omrzlé tkáně.  

První pomoc při omrzlinách

Lehčí omrzliny lze poměrně snadno léčit a můžete si je ošetřit i sami. Člověka s omrzlinami přepravte do prostředí s pokojovou teplotou, sundejte mu mokrý oděv a zasažená místa postupně zahřívejte. Prsty nebo část ruky masírujte pro lepšímu prokrvení, ale samotné omrzliny nikdy netřete. Pomoci může i teplá voda, jejíž teplota by neměla přesáhnout 38°C. Jestliže se objeví puchýře, nesmí se nikdy propichovat, ale jen sterilně překrýt. Doba úplného zmrznutí (ztuhnutí tkáně) musí být zkrácena na minimum, a proto je vhodné, přidat do vody antiseptický prostředek na bázi chlorhexidinu nebo jódu. Rozmrazování je velmi bolestivé a tak se lidem s omrzlinami podávají analgetika.

Pokud chcete snížit necitlivost končetin kvůli omrzlině, tak vám pomůže i zvednutí končetin, protože toto zvýšení pomáhá zlepšit krevní oběh. Až se průtok krve do postižené oblasti vrátí zpět do normálu, pak necitlivost zmizí.

Léčba

Léčba by měla ze začátku spíše opatrná. Nemocný by měl být uložen do prostředí s normální teplotou. Vhodná je také infuzní terapie a dostatečná výživa. Při podezření na infekční komplikace se volí nitrožilní antibiotika. U velmi těžkého stupně omrzlin, kdy může docházet až ke vzniku gangrény, musejí být kontaktováni chirurgové, kteří poradí s možnou amputací poškozených částí těla.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování