První pomoc při popáleninách a omrzlinách

Popáleniny a omrzliny jsou také velice častým zdravotním problémem. Nejčastěji vznikají při špatném a neopatrném zacházení s ohněm či ledem. Malé děti, staří lidé, mladí lidé (dokazování si nemožného) nebo psychicky nemocní jsou nejvíce ohroženy.

Omrzliny na nohou
 

Popáleniny

Lidská buňka dokáže snést teplotu do 43,5 °C, nad 44 °C již mohou vznikat popáleniny, tento stav je ještě vratný a nemusí vznikat trvalé následky. Nad 60 °C ovšem vzniká již smrt buňky, stav je neměnný a trvalý, zde může pomoci už jen transplantace kůže.

Příčiny mohou být různé – oheň, horká tekutina, pára, chemikálie, horké pevné těleso, elektrický proud, UV, blesk

Díky jednoduchému označení popálenin rychle a efektivně zjistíte, jak na tom postižený momentálně je. Jedná se o tzv. Pravidlo 9 %!

 • Hlava a krk – 9 %
 • Přední strana trupu – 2 × 9 %
 • Zadní strana trupu – 2 × 9 %
 • Dolní končetiny – 2 × 18 %
 • Horní končetiny – 2 × 9 %
 • Genitálie – 1%

Dále dělíme popáleniny do tří stupňů (podle hloubky)

 1. stupeň – kůže je červená, bolestivá, postižení je jen povrchové. Léčba snadná, krátkodobá
 2. stupeň – tvorba puchýřků, velká bolest, riziko vzniku infekce je vysoké
 3. stupeň – příškvary, zasažení až do hlubokého podkoží, svalů a kostí. Dochází k velké ztrátě plasmy, velice obtížná léčba, s trvalými následky.

První pomoc – nejprve se snažte dotyčného co nejrychleji dostat do bezpečné vzdálenosti od ohně, při zasažení elektrickým proudem vysokého napětí, raději vyčkejte na příjezd hasičů, bezpečná vzdálenost je 18 metrů. Zavolejte ZZS a postupujte podle instrukcí. Dbejte, aby se do rány nedostala žádná nečistota.

Jestliže zjistíte, že má člověk popáleno do 20 % těla (odhadem), můžete postiženého chladit, při chlazení popálenin, které jsou na více než 20 % těla u dospělého a 15 % u dítěte může vést k šoku!!

Ránu můžete šetrně a hlavně sterilně zakrýt, dávejte pozor, abyste moc netlačili. Jestliže je postižený oblečený a oděv je na něm pevně přiškvařen, nikdy oděv nesundaváme násilím!

Poleptání může být způsobeno kyselinou (hnědé až černé zabarvení pokožky – tzv. Příškvar), nebo louhem (rána je mazlavá se šedou hmotou kolem). Při takovém případě postiženou část těla poléváme vodou (do příjezdu ZZS), při požití chemikálií zabraňujeme zvracení (poleptání jícnu hrozí znovu), zavoláme ZZS. Ránu můžeme sterilně zakrýt obvazem (lékárnička by se měla nacházet na všech pracovištích).

Při ztrátě vědomí postiženého položte na záda a zvedněte mu nohy. Pokud zjistíte, že dotyčný nedýchá okamžitě zahajte resuscitaci.

Omrzliny

Jedná se o dlouhodobý účinek chladného atmosférického vzduchu na akrální části těla.

Příznaky omrzlin dělíme do tří skupin

 1. stupeň – bledost, fialovo - mramorová kůže, při zahřívání má postižený pocit, jako když ho bodají jehličky.
 2. stupeň – kůže je bílá až našedlá, po ohřátí se dostavují puchýře a otoky
 3. stupeň – pokožka je voskově bílá, tvrdá, necitlivá na nejvíce postižených místech, hrozí odumírání tkáně.

První pomoc – postiženého odneseme do závětří nebo do vyhřáté místnosti. Jestliže postižený komunikuje a může se hýbat, provádějte sním aktivní cviky končetin (různě hýbejte s končetinami). Jestliže na sobě nemá žádný puchýř, můžeme mu napustit teplou vanu, kolem 37 °C, jakmile má někde na těle puchýř, sterilně jej překryjte a dejte mu teplý čaj s vitamínem C. Při větších omrzlinách zajistěte příjezd ZZS.

Nebojte se poskytnout první pomoc, než se pokusíte o záchranu života nadechněte se a snažte se myslet na základní věci, nevymýšlejte složitosti, které vás kdysi učili ve škole. V jednoduchosti je krása a to platí i v první pomoci. Jestliže si nebudete vědět rady, při volání ZZS vám dispečeři vše srozumitelně povědí, nemusíte nic vědět, stačí jen vytočit tel. 155 a naslouchat.

Autor: Lucie Kliková DiS.

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování