Pátá nemoc

Pátá nemoc též pátá dětská nemoc (erythema infectiosum) patří mezi dětská virová exantémová onemocnění, tj. je provázena generalizovaným výsevem kožních morfů – vyrážky.

Pátá dětská nemoc (erythema infectiosum)

Latinsky: Erythema infectiosum

Další názvy: pátá dětská nemoc

Příznaky

Týká se části těla

Diagnóza

Původce

Původcem je parvovirus B19 - jedno vláknový DNA virus rodu Parvoviridae, inkubační době Páté nemoci je 4-15 dní.

Výskyt a přenos

Virus Páté nemoci se šíří hlavně vzduchem, ale také krví a při porodu z matky na dítě. Virus se po pomnožení v dýchacích cestách dostává krví až do kostní dřeně. Zde dochází k opětovnému množení a může způsobit dočasnou poruchu vyzrávání červených krvinek – erytrocytů. Následuje období virémie, kdy se virus vyskytuje v krevním řečišti a proniká do kůže a kloubů. Nemoc postihuje především malé děti 4-10 let na přelomu zimy a jara.

Příznaky Páté nemoci

Mezi příznaky Páté nemoci patří zvýšená teplota, bolest hlavy, v některých případech i průjem, bolesti kloubů, anémie. Někdy nemoc proběhne zcela bez příznaků. S pátou nemocí je spjat exantém – vyrážka, která se objevuje ve třech fázích.

Na počátku je to motýlovitý erytém – zarudnutí v obličeji dítěte, v okolí úst je výbled. Tento stav vymizí během 3 dnů. Následných kožním projevem Páté nemoci je exantém, který se vyskytuje symetricky na předloktích, nohách, hýždích. Nebývá výjimkou, že se vyrážka objeví i na dlaních či ploskách nohy.

Exantém u Páté nemoci má charakter makulopapulózní, svědí, od centra vybledává a šíří se na periferii. Vytváří tak jakési girlandové plochy na kůži. Exantém je výraznější na slunci či po koupeli, fyzické námaze a vymizí sám obvykle během 3 týdnů. Může ovšem i přetrvávat i měsíce a vracet se, nejčastěji po nějakém stimulu, jakým může být stres, změny teplot atd.

Komplikace

Pokud je Pátou nemocí nakažena těhotná do 2. trimestru, může vést k anémii plodu, zánětu srdečního svalu i úmrtí plodu. U dětí pak může v těžkých případech dojít k rozvoji zánětu kloubů (artritidě), zánětu jater (hepatitidě), zánětům nervů (neuritidám) či mozku (encefalitidám).

Diagnóza

Potvrzení diagnózy – odběr vzorků a izolace viru, měření koncentrace protilátek proti viru v krvi.

Léčba

Léčba Páté nemoci je převážně symptomatická, tj. podávají se léky tlumící příznaky nemoci. Při přítomnosti anémie či i imunitně oslabených jedinců se podávají nitrožilně imunoglobuliny.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování