Zlomenina kyčelního kloubu

Zlomeniny kyčelního kloubu nebo krčku kosti stehenní patří v traumatologii a ortopedii k nejčastějším diagnózám. Jsou diagnostikovány prakticky denně. V České republice utrpí tuto zlomeninu podle odhadu až 15 tisíc lidí ročně.

Zlomenina kyčelního kloubu

Další názvy: Zlomenina krčku kosti stehenní

Diagnóza

Zlomenina je vždy velkou zátěží pro pacienta, neboť s sebou přináší riziko mnoha komplikací. Jejich důsledkem je vysoká úmrtnost, která je srovnatelná např. s úmrtností na cévní mozkové příhody. Zlomeniny kyčelního kloubu jsou proto problémem nejen medicínským, ale také sociálním a ekonomickým.

Typy zlomenin

Zlomeniny kyčelního kloubu pacienti hovorově nazývají zlomeniny kyčle nebo krčku.

Dle anatomické lokalizace dělíme zlomeniny na:

  • Zlomeniny hlavice kloubu: jedná se o vzácný typ zlomenin vznikajících při autonehodách a provázejících luxaci v kyčelním kloubu. Nejčastěji vznikají, když je síla přenášena v dlouhé ose kosti stehenní u kyčle, např. poranění o palubní desku při autonehodách. Jejich diagnostika na obyčejném snímku není vždy jednoduchá, zlomenina hlavice je často odhalena až při CT vyšetřením. Zlomeniny krčku kosti stehenní tvoří přibližně polovinu všech zlomenin tohoto typu kosti
  • Zlomeniny krčku kosti stehenní jsou typické pro dvě skupiny pacientů. První a menší skupinu tvoří většinou mladí muži po sportovním úrazu, dopravní nehodě či po pádu z výšky. Druhá větší skupina je tvořena obvykle staršími ženami ve věku kolem 80 let s anamnézou běžného pádu doma či venku, tedy minimálním násilím. Vzhledem k rozdílu celkového stavu a kvalitě kostní tkáně těchto skupin se liší výrazně  i terapeutický přístup. Jeden pád za rok prodělají ženy ve věku 60–65 let, ale ve věku 80–84 let již každá třetí žena a každý třetí muž. Ženy v postmenopauzálním věku mají riziko zlomenin podstatně vyšší.

Co způsobuje zlomeniny kyčle?

Pravděpodobnost zlomeniny kyčle zvyšuje věk, onemocnění a ženské pohlaví. Jakmile se dosáhne věku 50 let, pravděpodobnost tohoto úrazu se rychle zvyšuje a každých pět až šest let se zdvojnásobí.

Kosti s přibývajícím věkem začínají slábnout, hlavně u žen. Dle odhadu osteoporóza způsobující křehkost a snadné zlomení kyčlí postihuje více než 200 milionů žen po celém světě. Při osteoporóze značně roste riziko zlomení kosti během pádu. Pády jsou příčinou až  90 % zlomenin kyčle.

Léčba zlomené kyčle

Při zlomenině kyčle je téměř vždy zapotřebí neodkladná operace. Typ zákroku ale závisí na tom, o jakou zlomeninu se jedná. V případě, že došlo ke zlomenině v krčku kosti, je někdy možné odlomené kusy vrátit zpět a spojit je interní fixací. Ale zlomenina napříč krčkem kosti stehenní přerušující přívod krve do hlavice kosti stehenní může vést až k nekróze. Z tohoto důvodu volí někteří lékaři raději celkovou náhradu kyčle.

Pokud došlo ke zlomenině napříč vnější partie horní části stehenní kosti, která je dobře zásobena krví, je většinou úspěšná léčba vnitřní fixací

Vnitřní fixace

Pro pacienty se zlomeninou kyčle mající silné kosti a normální přívod krve do stehenní kosti je možná oprava nazývaná vnitřní fixace. Při tomto zákroku se srovnají rozbité konce kostí a upevní se na místě malými kovovými zařízeními. Zarovnání odlomených kousků kosti stehenní umožní rychlejší zahojení zlomeniny. U pacientů, kteří mají osteoporózou oslabené kosti, lékaři často volí léčbu celkovou náhradou kyčle.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování