Předčasná ejakulace

Jako předčasná ejakulace (PE) je označována situace, kdy k výronu semene dochází většinou do 1 minuty po začátku pohlavního styku. Stává se také to, že k vyvrcholení dojde ještě před samotným sexem.

Předčasná ejakulace

Latinsky: Ejaculatio praecox

Další názvy: překotná ejakulace, předčasný výron semene, PE

Příznaky

brzké vyvrcholení krátká doba sexuálního styku předčasný výron semene

Týká se části těla

Diagnóza

Předčasná ejakulace je druhou nejčastěji se objevující sexuální dysfunkcí u mužů hned po poruchách erekce. V tomto případě je ejakulace tak rychlá, že pohlavní styk trvá až příliš krátce a výsledkem je pak vznik nesouladu v partnerském vztahu. U mužů, kteří touto poruchou trpí, dochází k ejakulaci buď před, během nebo krátce po penetraci (proniknutí penisu do vagíny).

Doba trvání pohlavního styku je samozřejmě zcela individuální. Někdo potřebuje k dosažení orgasmu 2 minuty a jiný zase 10 minut. Uvádí se však, že průměrná délka pohlavního styku, která je k vyvrcholení zapotřebí činí 3-7 minut, ovšem některým ženám to může trvat až 10 minut.

Předčasná ejakulace je problém, jenž trápí především mladé muže, a sice ty, kteří jsou zrovna na začátku své sexuální kariéry. Nemají totiž ještě dost zkušeností a nedokážou ovládat své sexuální touhy. Avšak časné vyvrcholení a výron semene existuje také u mužů starších a zkušených.

Příčiny

Příčiny předčasné ejakulace jsou různé. Uvádí se, že primární předčasná ejakulace je taková, ke které dochází již od prvního pohlavního styku, zatímco sekundární porucha má původ v jiném fyzickém či psychickém problému.

Původ brzkého výronu semene může být nejen biologický či psychický, ale i sociální nebo smíšený. A právě z tohoto důvodu nelze v některých případech jasně určit jednoznačné příčiny a je třeba je vypátrat. Tento problém může trvat krátkodobě, ale může být i trvalý, a proto je nutné je odborné vyšetření urologem nebo sexuologem, a to obzvláště tehdy, kdy tyto potíže přetrvávají dlouhodobě.

Příčiny předčasné ejakulace 

 • začátek sexuální aktivity,
 • nedostatek zkušeností,
 • nedůvěra v sebe samého,
 • obava ze zklamání partnerky,
 • opakované epizody předčasné ejakulace,
 • méně časté sexuální styky,
 • dlouhé období bez pohlavního styku,
 • sexuální abstinence, psychické a hormonální napětí,
 • stres, deprese, úzkost,
 • vztahové problémy,
 • genetická predispozice,
 • hypersenzitivita,
 • snížený práh pro vyvolání ejakulačního reflexu,
 • krátká uzdička penisu,
 • chronický zánět penisu,
 • zánět prostaty,
 • zánět předkožky,
 • porucha činnosti štítné žlázy,
 • některé léky.

Dělení předčasné ejakulace

Předčasné vyvrcholení je možné rozdělit do čtyř skupin:

 1. Ejaculatio ante portas - k ejakulaci dochází ještě před zavedením penisu do vagíny,
 2. Ejaculatio praecox - k vyvrcholení dochází do jedné minuty po průniku do pochvy,
 3. Coitus brevis -  k ejakulaci dochází do tří minut po proniknutím do pochvy,
 4. Relativní předčasná ejakulace - soulož trvá déle než pět minut, ale partnerka přesto nebývá uspokojena.

Stanovení diagnózy

Je mnoho mužů trpících předčasnou ejakulací, ale i tak se ostýchají vyhledat odbornou pomoc sexuologa. Jestliže tak již učiní, musí se velmi přemáhat, aby dokázali otevřeně hovořit o svých obtížích. Aby však mohla být diagnostika předčasné ejakulace provedena, musí podstoupit podrobný anamnestický rozhovor, během kterého se lékař bude pacienta ptát nejen na tělesné zdraví, ale také na jeho společenský a sexuální život.

Důležitá je i přesná léková anamnéza, jako je např. užívání psychofarmak, neboť lékař bude chtít zjistit, zda jde o primární předčasnou ejakulaci (celoživotní sexuální dysfunkce) nebo o sekundární PE, která se získává až poté, co muž nějakou dobu předtím v partnerském vztahu „fungoval“ zcela normálně.

Za tímto účelem tímto účelem se provádí různá vyšetření vč. urologického vyšetření. Při diagnostice se zvažují případná jiná onemocnění, jako jsou např. záněty močové trubice aj. Důležitou roli hraje i to, zda postižený muž opravdu trpí předčasnou ejakulací, nebo zda má jen mylnou představu o správné délce pohlavního styku, a proto si myslí, že je „neschopný“.

Léčba

Léčbu předčasné ejakulace můžeme rozdělit do tří základních skupin, kterými jsou racionální psychoterapie, funkcionální trénink a farmakoterapie.

1) Racionální psychoterapie

Tento typ léčby spočívá v poučení pacienta o jeho problému a v objasnění jednotlivých souvislostí. Významnou součástí je i udělení praktických rad, jak pohlavní styk prodloužit. Nejčastěji bývá doporučováno zvýšení četnosti sexuálních styků většinou u mladých, ještě ne příliš sexuálně zkušených pacientů a dále i odpoutávání myšlenek od sexuálních podnětů, které vedou k velmi rychlému nárůstu vzrušení a v neposlední řadě také o poskytnutí rad, jak během soulože snížit sexuální vzrušení pomocí krátkých přestávek.

2) Funkcionální trénink

Tento trénink slouží k nacvičení nejrůznějších technik, oddalujících ejakulaci. Mezi tyto techniky řadíme např. stiskací techniku, kdy se doporučuje těsně před pociťovaným vyvrcholením silně stisknout žalud penisu, nebo technika start - stop, kdy pacient asi půl hodiny manuálně dráždí svůj pohlavní úd a při každém pocitu blížícího se vyvrcholení ihned přestane.

3) Farmakoterapie

K léčbě chemickými preparáty by se mělo přistupovat až po zcela jisté diagnóze předčasné ejakulace a pacient by se raději neměl spoléhat jen na rychlý a zaručený účinek těchto preparátů.

Moderní medicína nabízí hned několik skupin léčiv, jenž mohou s předčasnou ejakulací úspěšně bojovat. Jedná se o léky, které patří do skupiny psychoterapeutik - anxiolytika, sedativa, antidepresiva a neuroleptika, poněvadž tyto preparáty pomáhají celkově snížit pocit sexuální vzrušivosti. Avšak v jejich dlouhodobějším využívání hrozí riziko možného vzniku návyku a jsou popsány i nežádoucí vedlejší účinky, jako je například snížené libido nebo zhoršená erekce.

Dalšími možnými léčebnými prostředky jsou lokální anestetika, jako je např. prokain nebo mezokain. Tyto látky si pacienti mohou opatřit v podobě gelu či krémů, jejichž účinek je téměř stoprocentní. Po jejich aplikaci na penis je však důležité použít kondom, jenž zabraňuje jejich působení na nervová zakončení v pochvě, což by mělo za následek potlačení sexuálního prožitku partnerky. Dalším nežádoucím účinkem může být i alergická reakce, která se u lokálních anestetik objevuje poměrně často. Zvýšenou citlivost na tyto preparáty je možné ověřit pomocí kožního testu, kdy sena kůži aplikuje menší množství anestetika a vyčká se, zda nedojde k nějakému alergickému projevu, jako je např. svědění, pálení, zčervenání či otok. Pokud však k nějakému alergickému projevu přece jen dojde, nesmí se tento způsob léčby použít.

Při léčbě předčasné ejakulace je třeba mít na paměti, že jde o velmi časově náročnou terapii, kdy je nutná spolupráce nejen pacienta, ale i jeho sexuální partnerky.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování