Eklampsie

Je život ženy i dítěte ohrožující stav, který ji může postihnout v průběhu těhotenství či v nejbližších minutách po porodu. Většinou je komplikací preeklampsie může se však objevit i bez předchozích obtíží. Jedná se o poruchu funkce v mozku a přítomnost tonicko-klonických křečí.

Eklampsie

Rizikové faktory a příčiny vzniku

U některých žen je riziko eklampsie zvýšeno, toto riziko je spojené s

 • předchozím výskytem preeklampsie, může přejít v eklampsii
 • věkem, eklampsií jsou ohroženější velmi mladé, náctileté rodičky, nebo naopak ženy, které mají nad 35 let.
 • obezitou
 • přítomností eklampsií v rodině, pokud se v rodině tento stav vyskytl, je riziko eklampsie u těhotné vyšší
 • vysokým krevním tlakem, pacientky, které dlouhodobě trpí vyšším krevním tlakem, jsou také ve větším riziku.
 • dalšími systémovými nemocemi, např. systémový lupus, těhotenská cukrovka (gestační diabetes), nemoci ledvin atd.

Přesná příčina vzniku eklamptického stavu však není doposud známá. Každý případ je naprosto jedinečný a jednotlivé případy se od sebe mohou značně lišit. U pacientek však dochází ke generalizovanému spazmu v centrální nervové soustavě, tj. dojde k zúžení cév a snížení průtoku krve mozkem, což vede k nedostatku kyslíku v mozku a jeho otoku s možností trvalého poškození.

Příznaky eklampsie

 • Silné bolesti hlavy
 • Nestabilita, závratě
 • Nevolnosti se zvracením
 • Křeče postihující celé tělo, mnohdy vypadají jako epileptické, ale po ustání se mohou vrátit (opakující se křeče se nazývají status eclampticus). Křeče postihují také svaly hrudníku a bránice, což vede k narušení dýchání
 • Otoky končetin a obličeje
 • Plicní otok
 • Kóma, ztráta vědomí
 • Úmrtí pacientky

Léčebné postupy při eklampsii

Léčba musí být bezodkladná, nejčastěji ve spolupráci s gynekology a intenzivisty. Je nutné ženě zajistit dostatečný přísun kyslíku a možnost aplikovat léky žilou, tj. zajistit žilní vstupy, zavést kanylu.

Do žíly se podávají léky, které tlumí křeče, např. diazepam, dále pak hořčík.

V případě dušnosti je možné zaintubovat a napojit na umělou plicní ventilaci.

Někdy se zavádí nazogastrická sonda, tj. sonda vedená nosem do žaludku, tím se zabrání stavu, že by se vrátil obsah žaludku do jícnu a výše a mohlo by dojít ke vdechnutí a udušení, popř. následnému rozvoji zánětu plic.

Pokud je přítomen vysoká krevní tlak je nutné podat antihypertenziva.

Jedinou skutečnou léčbou je ale ukončení těhotenství, a to bez ohledu na to, zda je dítě schopné přežít.

Autor: symptomy.cz

pletení a háčkování