Koronavirus COVID-19

Nemoc COVID-19 je způsobován koronavirem. Jde o virus, který patří do podčeledi Coronaviridae, které jsou příčinou nemocí s různou fází závažnosti.

Pandemie koronaviru

Koronaviry mají své typické uspořádání struktury povrchu, která vypadá jako sluneční korona. Koronavirus může vyvolat zdravotní obtíže, jako dýchací problémy, kašel a teploty, avšak i mnohem závažnější onemocnění, jako je např. akutní respirační syndrom. Nový druh koronaviru z názvem Covid 19, známý také jako wuchanský koronavirus, se poprvé objevil počátkem prosince roku 2019 v čínské provincii Chu-pej, ve které se nalézá město Wu-chan s jedenáctimilióny obyvatel. 

Toto onemocnění se poprvé objevilo koncem roku 2019 v čínském městě Wu-chan, a nemoc se odtud rychle začala šířit do celého světa. U nás v ČR se první případy vyskytly 1. března 2020.

Přenos onemocnění

Koronavirus je přenášen z člověka na člověka kapénkovou infekcí při kýchání nebo kašli a nejčastěji postihuje sliznice horních a dolních cest dýchacích. Inkubační doba činí 7 - 14 dní. 

Rizikové faktory

Toto onemocnění napadá častěji dospělé, ale u vážně nemocných a starších lidí může mít velmi vážný průběh především ve spojení s jinými chorobami a může končit i smrtí. Avšak je nutné zdůraznit, že výzkum tohoto onemocnění je teprve na počátku.

Dle vědeckých výzkumů je však možné, že někteří lidé nemusí mít příznaky žádné a jsou tedy skrytými přenašeči. Jestli u člověka onemocnění vypukne nebo ne, záleží s velkou pravděpodobností na jeho imunitě a na množství a agresivitě viru.

Příznaky nemoci

Asi po týdnu od nakažení se onemocnění projevuje neustávajícími horečkami, které mohou doprovázet bolesti svalů a kloubů a brzy poté se objeví ztížené dýchání, dušnost a suchý kašel. Příznaky se ale u různých lidí mohou lišit, je to individuální. Někteří lidé nemusí mít příznaky žádné nebo pouze některé. Nejvíce ohroženými skupinami jsou dětské skupiny, starší lidé, chronicky nemocní nebo osoby s oslabenou obranyschopností. U některých pacientů probíhá nemoc lehce, u těžších případů může dojít až k zápalu plic a akutnímu respiračnímu selhání.

Pro stoprocentní prokázání nemoci je třeba udělat test, který se provádí z krve nebo výtěrem z dýchacích test.

Léčba

Pro onemocnění koronaviem COVID-19 zatím neexistuje žádná speciální léčba, a tudíž je jen symptomatická. K podpůrné léčbě jsou používány běžně dostupné léky. Léčba onemocnění je individuální a záleží na konkrétních potřebách pacienta.

Většina nemocných zůstává doma v karanténě. Jen několik procent pacientů potřebuje péči v nemocnici.  U domácí léčby se tlumí horečky, kašel a ostatní příznaky vhodnými léky.

Vědci v laboratořích mají snahu vytvořit vhodný lék a také vakcínu. Prozatím jsou vyhledávány a testovány nejrůznější možnosti léčby:

  • Několika pacientům trpících vážným průběhem nemoci byl aplikován lék s názvem remdesivir, který byl zpočátku určený pro ebolu.
  • Lékaři také zvažují použití krevního séra od již virem nakažených pacientů.
  • V Asii zkouší použít i léky na AIDS.

Prevence

Abychom nemoci mohli předejít, je důležité přísné dodržování hygieny a udržování odstupu od ostatních lidí minimálně 2 metry. Především je nutné si často a správně mýt ruce a dodržovat bezpečný odstupod ostatních a používat ochranné prostředky, jako jsou roušky, rukavice a ochranné brýle a také je dobré posilovat vlastní imunitu.

Jak postupovat, abychom nenakazili sebe ani naše okolí:

  • Důkladné a časté mytí rukou, používání dezinfekce
  • Pravidelná dezinfekce věcí, kterých se často dotýkáme a saháme na ně (např. kliky)
  • Nekašlat do dlaně, ale pouze do rukávu
  • Po použití jednorázových roušek a kapesníků je vyhodit
  • Nezůstávat v kontaktu s více lidmi
  • Vyhýbat se styku s nemocnými
  • Pokud se cítíme nemocní, zůstaneme doma

Komplikace nemoci COVID-19  

Nejčastější komplikací bývá především zápal plic, který vzniká od asi osmého dne od prvních příznaků. U 4 až 5 % nakažených se vyskytly vážné zdravotní obtíže a asi 2% lidí zemřela.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování