Ztráta čichu

Ztráta čichu (anosmie) je způsobena celou řadou příčin. Zpravidla se jedná o obyčejná postižení nosní dutiny, jež mohou napodobit funkci výstelky čichu.

Ztráta čichu

Další názvy: anosmie, čichotupost

Nemoci s tímto příznakem

Týká se části těla

Diagnóza

Jedná se především o různé typy rýmy, deviace nosního septa nebo hypertrofie sliznice. U rýmy se deficit čichu časem obnoví. U deviace septa však může být problém, a proto je vhodné navštívit lékaře – specialistu ORL. Větší problém je, když anosmii způsobil nějaký problém v nervové soustavě, nebo poškození čichového nervu.

Příčiny ztráty čichu

Ztráta čichu může být jak banálním, tak i závažným příznakem. Zpravidla se jedná o doprovodný příznak různých druhů rýmy, které jsou způsobeny alergií nebo nachlazením, otokem sliznice nosní či chybným umístěním přepážky nosní, které může být buď vrozené anebo získané například následkem úrazu. Čich se může narušit také u zánětu vedlejších dutin nosních nebo přítomnosti nosních polypů.
Porucha čichu, ať už jednostranná či oboustranná, může být příznakem nádorového onemocnění mozku, kdy rostoucí nádor utlačuje čichové nervy. Jedná se hlavně o benigní (nezhoubný) nádor meningiom, který se objevuje zejména u starších lidí.

Také různé úrazy hlavy, u kterých došlo k poranění přední části mozku, mohou být taktéž spojeny s postižením čichových nervů a následující ztrátou čichu.

Ztráta čichu a COVID-19

Další příčinou ztráty čichu může být nový koronavirus COVID-19 , který se šíří ovzduším a přenosem od nakaženého jedince, a to hlavně dýchacími cestami. Některé příznaky onemocnění mohou vypadat jako banální napadení větrným chladem. Avšak existují rozdíly, které se mohou, ale také nemusí vyskytnout. Avšak je vhodné na ně upozornit.

  • Dech – V případě horké nákazy může být dech nepříjemně cítit.
  • Barva obličeje – Může vypadat mastně, nečistě nebo temně.
  • Jazyk - Při nakažení má jazyk bílý, jakoby hrubý povlak, ale může být i světle žlutý.
  • Další – S neklidem spojená horečka. Neklid se může pociťovat dobu před počátkem horečky a může nastat neobvykle neklidný spánek.

Kdy navštívit lékaře

Pokud máme jen nepříjemnou rýmu, která se nezhoršuje, pak většinou postačí domácí ošetření. Při zánětu vedlejších nosních dutin je vždy zapotřebí navštívit odborníka, který doporučí vhodnou léčbu, stejně tak, jak je tomu u podezření na nádorové onemocnění a u výskytu nosních polypů. Alergickou rýmu mají pacienti zpravidla pod kontrolou, a dlouhodobě užívají léky na tlumení alergické reakce. V případě úrazu hlavy je vždy nutné okamžitě přejít do lékařské péče.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování