Uhlokopská pneumokonióza

Uhlokopská pneumokonióza je profesionálním onemocněním podmíněným dlouhodobou expozicí uhelnému prachu, jenž může obsahovat různou, většinou ne příliš velkou příměs oxidu křemičitého (SiO2).

Uhlokopská pneumokonióza

Příznaky

Týká se části těla

Diagnóza

Etiopatogeneze a expozice

Za normálních okolností je uhelný prach pohlcen a následně zničen makrofágy, které se zbarví do černa a pak se nazývají koniofágy. Uhelný prach je odstraňován ciliárním transportem anebo lymfou. Jestliže se však kapacita těchto dvou posledně uvedených mechanismů překročí, dojde k nadměrné fagocytóze a k vyvolání zánětu, který může vést až k fibrotickým změnám v plicích. Je-li však v uhelném prachu vyšší obsah SiO2, začnou se aktivovat stejné mechanismy jako u silikózy, což je poškození plic způsobené inhalací anorganického materiálu a jejich poškození se tak značně zhorší. Progredující onemocnění podobající se silikóze vyvolává uhelný prach, který obsahuje více než 15 % SiO2.

Profesionální expozice

Nejvíce ohroženi jsou zejména horníci pracující v černouhelných hlubinných dolech, kde provádějí ruční ražení nebo i ražení kombajny. Černé uhlí má totiž mnohem větší obsah SiO2, a o to více je riziko vzniku vážných plicních onemocnění mnohem nebezpečnější. Toto onemocnění zřídkakdy vzniká po kratší než dvacetileté expozici.

Patologický obraz

1) Makroskopický

 • Typická je tetováž pleury, která je rovnoběžná s průběhem žeber. Pleura (pohrudnice) není ztluštělá a vypadá jako mramorovaná,
 • Uzliny jsou pouze mírně zvětšené.

2) Mikroskopický

 • Mezi iniciální změny patří cípatá makula (centroacinární nahromadění makrofágů s uhelným prachem), kolem které není nijak zvlášť velká fibrotizace, a proto je nelze ani nahmatat,
 • Perifokální emfyzém kolem makuly,
 • V pokročilejších stádiích vznikají uzlíky mající více kolagenu.

Vyšetřovací metody

 1. Anamnéza - symptomy (kašel a dušnost), pracovní a sociální anamnéza,
 2. RTG plic,
 3. Funkční vyšetření plic (spirometrie) - objevovat se budou obstrukční poruchy nebo poruchy kombinované (obstrukce + restrikce), RTG nález nemusí souviset se spirometrií a se subjektivním popisem potíží,
 4. BAL - pokud je třeba znát průkaz anorganických částic.

Typy onemocnění

Podobně jako silikózu dělíme i uhlokopskou pneumokonióza na prostou a komplikovanou.

 • Prostá uhlokopská pneumokonióza - bývá většinou asymptomatická, i když dochází k výskytu makul a uzlíků do 10 mm.
 • Komplikovaná uhlokopská pneumokonióza – zahrnuje kašel, námahovou a později také klidovou dušnost. Mezi komplikace tohoto onemocnění patří CHOPN, tuberkulóza nebo nekróza ložiska.
 • Caplanův syndrom – poměrně vzácné onemocnění plic a kloubů. V podstatě jde o dvě nemoci probíhajícími u jednoho člověka společně - silikóza (plíce) a revmatoidní artritida (klouby).

Diagnostika

Často není vůbec snadné odlišit toto onemocnění od silikózy, kdy rozhoduje pracovní anamnéza. Definitivní diagnózu odhalí teprve pitva rozborem prachu a ostatních diseminovaných plicních procesů, jako je sarkoidóza a tuberkulóza.

Léčba

Kauzální léčba vůbec neexistuje, ale k dispozici je pouze léčba symptomatická:

 • oxygenoterapie,
 • bronchodilatancia při obstrukční dušnosti,
 • antibiotika při léčbě infektů,
 • transplantace plic – v nejzávažnějších případech.
Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování