Pneumokonióza uhlokopů

Popis: Pneumokonióza uhlokopů
Kód diagnózy dle MKN-10: J60

Kapitola: X. Nemoci dýchací soustavy

Počet úmrtí s diagnózou J60

Mohlo by vás také zajímat

Tuberkulóza

Tuberkulóze (TBC) patří mezi infekční onemocnění. Byla popsána již v antických dobách – Starém Řecku i Římu. Jejím původcem je mycobacterium tuberculosis. Přes veškeré snahy zdravotníků o její vymýcení je stále velkou...