Embolie

Embolií označujeme stav, kdy dochází k vmetení a zaklínění vmetku v cévách. Následkem toho dochází k jejich ucpání a přerušení přívodu krve a s ní i kyslíku a živin do orgánů za překážkou. Dochází k nedokrevnosti ‒ ischemii. Embolizace označuje děj, při kterém embolus dostává z místa vzniku do místa, které ucpe.

Plicní embolie

Další názvy: Hyperkoagulační stavy, stavy s vysokou krevní srážlivostí, sklon k zvýšenému srážení krve, tromboembolické nemoc

Příznaky

bolest krevní sraženina kulhání

Týká se části těla

 

Embolem mohou být:

  • trombus ‒ krevní sraženina, která se utrhne,
  • tuk ‒ tukové kapénky, které se uvolní do oběhu např. při zlomenině dlouhých kostí,
  • buňky ‒ může se jednat o vycestovalé nádorové buňky,
  • plodová voda ‒ plodová voda pronikne do krevního řečiště matky, např. při předčasném odloučení placenty,
  • vzduch ‒ vzduchová bublina, která je nasátá do žíly, např. v důsledku dekompresní nemoci, operací v oblasti hlavy a krku, či pokud je chyba v podávání nitrožilních preparátů,
  • cizí těleso ‒ ulomený katetr aj.

Lokality, ze kterých dochází k embolizaci, jsou hlavně:

  • dolní končetiny, pravý srdeční oddíl, krční tepny ‒ z těchto oblastí se dostává vmetek v podobě uvolněného trombu do plicních tepen,
  • levý srdeční oddíl, aorta (ateromová hmota), plicní žíly (vzduch) ‒ trombus se dostává do mozkových tepen, ledvin, sleziny, tepen dolních končetin aj.

Nejfrekventovanější embolií je plicní embolieEmbolie plic ‒ pulmonální embolie je velmi závažnou komplikací hlubokých žilních zánětů (flebotrombózy). Může skončit i úmrtím pacienta. v méně závažných případech se projeví jako dušnost, kašel, tlak a bolest na hrudi, zrychlení srdeční činnosti. Vážnější případy může provázet i vykašlávání krve, promodrání pacienta, kolaps, ztráta vědomí, oběhová nestabilita a smrt.

Více informací o plicní embolii

Diagnóza plicní embolie

Provádí se laboratorní testy ‒ krevní rozbory odhalující přítomnost trombózy, např. d-dimery. EKG, RTG hrudníku, UZ dolních končetin, UZ srdce, CT angiografie (vyšetření cévního řečiště), scintigrafie plic.

Léčba 

Podávání antikoagulačních (proti srážení krve) preparátů, trombolytika (rozpouštějící trombus). Někdy je nutno embolus vyjmout a provádí se embolektomie.

Autor: Drahomíra Holmannová

Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara