Pupeční kýla

Pupeční kýla neboli hernia umbilicalis je patologický stav vznikající v nejslabším místě břišní stěny, kde se zcela neuzavře oblast, ve které vcházela pupeční šňůra do dutiny břišní. Vyskytuje se přibližně u 20 % novorozenců a u předčasně narozených se vyskytuje dokonce až v 80 %.

Pupeční kýla

Latinsky: hernia umbilicalis

Další názvy: hernie

Příznaky

bulka v místě pupku vyklenutí pupku

Diagnóza

Fyziologická pupeční kýla začíná vznikat v době, kdy se klička tenkého střeva rychle prodlužuje, a to především její kraniální raménko. Dochází k oslabení v oblasti napojení cév pupeční šňůry, přičemž jsou střeva, játra či jiné orgány vytlačovány mimo břišní dutinu.

Příznaky pupeční kýly

Jestliže nebyl tento defekt u novorozence patrný, je možné jej objevit i později při pláči nebo kašli dítěte, protože břišní oblast je namáhána a bulka na břiše se může zvětšit nebo se teprve vytvořit. V dospělosti se pupeční kýla projevuje nebolestivým vyklenutím pupku nebo nahmatáním bulky v místě pupku. Dále se mohou vyskytnout pocity nadýmání a tahavé či tlakové bolesti. Kýlu u dospělých může způsobit silný kašel, nadváha, těhotenství nebo velká námaha.  

Vyšetření

Klinické vyšetření se provádí jak u stojícího, tak i ležícího pacienta. Používá se fyzikální vyšetření, což je pohled (aspekce), poslech (auskultace), pohmat (palpace) a poklep (perkuse). Pro stanovení velikosti a lokalizace je zásadní pohled. Poslech s poklepem jsou důležité pro rozpoznání komplikací kýly (neprůchodnost střev, peritoneální dráždění apod.) Palpace napomáhá upřesnit velikost kýly, objasnit kýlní branku a určí, jestli jde o kýlu reponibilní nebo irreponibilní. Slouží také k odhadu orgánů přítomných v kýle a může poskytnout ještě mnoho jiných informací.

Paraklinická vyšetření mají přínos pouze u malého množství kýl. Jejich nadměrné využívání je finančně náročné a může být dokonce škodlivé. Místní nález je výjimečně nutné upřesnit pomocí USG nebo CT vyšetření. Při podezření na neprůchodnost střev nebo perforační peritonitidu, jež se týká komplikací kýly, je vhodný snímek břicha v nezměněném stavu. Není ale nutný při znatelném uskřinutí kýly. U masivních a rozsáhlých kýl musí být nutně provedeno pečlivé kardiopulmonální vyšetření, vč. spirometrie a dalších speciálních metod.

Komplikace

Jednou z možných komplikací pupeční kýly může být komplikovaný, především předčasný porod, ale hlavním nebezpečím po prodělané kýle je stav, kdy se orgány samovolně nevrátí do dutiny břišní. Postupně pak dochází k narůstajícím bolestem celého břicha, ke zvracení, zástavě odchodu stolice a větrů. Může také dojít k uskřinutí kýly, perforaci střeva, k zaplavení břišní dutiny a následnému zánětu pobřišnice, což může vést až k ohrožení života. Tento stav patří mezi náhlé příhody břišní a je nezbytné akutní operační řešení.

U malých dětí nastává uskřinutí pupečníkové kýly jen velmi vzácně.

Léčba

Léčba pupeční kýly se řeší operační cestou. U dětí často dochází k samovolnému uzávěru kýlní branky, a proto se s operací vyčkává do předškolního věku dítěte. U dospělého jedince je kýla po patřičných předoperačních vyšetřeních řešena zpravidla laparoskopickým zákrokem. Pacientovi zůstane po zákroku jen malá jizva, která časem sama vymizí. Avšak záleží i na velikosti kýly.

Trvalé následky

Kýla, která nebyla operována, se zvětšuje a sílí bolesti. Následovat mohou komplikace, jako je perforace střeva či poškození jiných orgánů. 

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování