Zánět ledvin

Záněty ledvin můžeme dělit na nefritidy a pyelonefritidy.

Zánět ledvin - chronická pyelonefritida

Latinsky: Pyelonefritis

Další názvy: nefritida, pyelonefritida, hnisavý zánět ledvin, akutní zánět ledvin, chronický zánět ledvin

Příznaky

časté nutkání k močení kalná moč

Týká se části těla

Vyšetření a zákroky

Diagnóza

Zatímco první zmiňované jsou způsobeny spíše patologickou imunitní reakcí při různým autoimunitních procesech, po infekčním stavem (nefritidy po strepkokové infekci),bývají též polékové, kdy je pacient alergický na některá léčiva např. antibiotika. Druhá skupina má nejčastěji mikrobiální původ. Je důležité si uvědomit, že zánět ledvin může být velmi závažným stavem život ohrožujícím stavem.

Pyelonefritidy jsou způsobené infekčním patogenem a provázené jeho vylučováním močí – bakteriurií. Nejprve bývá postižena ledvinná pánvička, zánět však může přejít na celou ledvinu – její parenchym.

Akutní pyelonefritida

Tuto skupinu dělíme na tzv.

  • ascendentní infekce, kdy se bakterie dostává do ledvin z nižších částí močového systému – z močového měchýře, trubice. Nejčastějším původcem je E. coli. Dalšími původci pak mohou být saprofytičtí stafylokokové či bakterie z rodu proteus či enterobakterie.
  • descendentní jsou potom takové, kdy je infekce do ledvin zanesena např. krevním oběhem při jiném zánětlivém procesu v těle např. při infekčním zánětu srdce.

Dalším skupinou jsou obstrukční pyelonefritidy, které vznikají na základě ucpání odvodných cest ledvin – kamenem, tumorem atd.

Příznaky zánětu ledvin

Zánět ledvin se projevuje teplotami nad 38ᵒC, třesavkou, bolestí v zádech a bedrech. Doprovází je také zvracení, nevolnost. Snížení a bolestivost močení aj.

Diagnóza

V moči nacházíme zakalení, zvýšený počet leukocytů, nitritů, moč je alkalická (zásaditá), v sedimentu se nacházejí tzv. leukocytární válce. Při kultivaci moči je možné najít vyvolávajícího patogena.

Ultrazvukový nález zahrnuje zvětšení ledviny, setření parenchym či ztluštění ledvinné pánvičky, mnohdy jsou objeveny ledvinné kameny.

Krevní testy ukáží zvýšenou sedimentaci a zvýšený počet leukocytů a CRP.

Léčba

Léčba by měla být nasazena co nejdříve. Jedná se o podávání antibiotik. V případě vážného stavu je vhodné pacienta hospitalizovat a podávat antibiotika nitrožilně. Většinou je ale dostačující domácí léčba. Důležité je dodržování pitného režimu, je vhodné vyvarovat se kávy, černého čaje.

Komplikace

  • Akutní komplikace, které vyžadují okamžité řešení
    Zánětlivé procesy v ledvinách mohou končit urosepsí – celkový systémový zánět, kdy se patogenní mikroorganismy z ledvin dostanou do krevního oběhu. Další komplikací může být pyonefróza, kdy je ledvinná pánvička a ledvina naplněna hnisem.
     
  • Chronické komplikace
    Jedná se hlavně o poinfekční zjizvení tkáně, které pak může být doprovázené poruchou funkce ledvin. Někdy je tak výrazná, že je nutné napojit pacienta na hemodialýzu či transplantovat ledviny.

Chronické záněty ledvin

Opakované či špatně léčené pyelonefritidy mohou vést ke chronickému zánětu. Stejně tak různé obstrukce – uzávěry doprovázené hromaděním a zhoršeným odtokem moči v průběhu celých močových cest, jakož i ledvinné kameny mohou stát za rozvojem chronického bakteriálního zánětu ledvin. Zánět sice není akutní, ale i tak dochází k postupnému ničení ledvin, jejich jizvení a vazivovatění. Může také přejít i na vazivové pouzdro ledviny a šířit se i mimo ni. Pomalu se snižuje funkce ledvin a pacienti jsou odkázáni na hemodialýzu či čekají na transplantaci ledvin. V průběhu chronického zánětu ale může dojít i k recidivě a zánět se stane akutním.

Léčba

Léčba chronických pyelonefritid spočívá hlavně v odstranění vyvolávající příčiny – obstrukce, kamenů…

Je možné podávat profylakticky antibiotika.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování