Flutter síní

Flutter je označením pro nejčastější poruchu srdečního rytmu. Vzniká na základě abnormálního šíření srdečního vzruchu skrze srdeční předsíně. Tato porucha není většinou sama o sobě nebezpečná, ale někdy může způsobit vážné komplikace.

Flutter síní

Příznaky

zrychlený srdeční rytmus

Týká se části těla

Diagnóza

Při této poruše nastávají rychlé stahy srdečních předsíní, které jsou obvykle spojeny s rychlou frekvencí srdečních komor, což se pak projeví rychlým pulsem srdce, tzv. tachykardií nebo jinými nemocemi srdce, jako je např. ischemická srdeční choroba, kardiomyopatie, chlopenní vady či celkovými poruchami jako je tyreotoxikóza. Je to vlastně poměrně nestabilní rytmus, který zpravidla přechází do fibrilace síní, a může mít i chronický průběh trvající měsíce až roky.

Příčiny vzniku

Jednou z příčin vzniku flutteru mohou být různá organická onemocnění srdce (ischemická choroba srdeční, onemocnění chlopní, kardiomyopatie atd.). Může však vzniknout i kvůli poruše vedení elektrických vzruchů v srdečních síních. Na vzniku arytmií srdce se může podílet i neléčený vysoký krevní tlak, užívání nikotinu, kofeinu, alkoholu, drog, některých druhů léků a stres. Mezi další rizikové faktory se řadí genetická zátěž, věk, obezita a poruchy koncentrace minerálů a iontů v krvi.

Dělení flutteru

- Typ I (typický flutter) - jeho základem je re-entry okruh (návrat elektrického vzruchu do určitého místa v srdečním svalu). Tento okruh je umístěn v pravé srdeční předsíni okolo prstence, na který se upíná trojcípá chlopeň. Významnou část okruhu tvoří svalovina mezi tímto prstencem a vyústěním dolní duté žíly. Tento typ flutteru lze léčebně přerušit a ve většině případů tím zabránit opakování arytmie. Jeho frekvence je pomalejší a činí něco mezi 240 až 340 za minutu.

- Typ II (atypický flutter) – objevuje se méně často a jeho původem jsou jiné části levé či pravé předsíně srdeční. Většinou se vyskytuje u pacientů po kardiochirurgických výkonech a okruh probíhá kolem jizvy po chirurgickém řezu. Jeho frekvence je vyšší – asi 340 a 440 za minutu.

Projevy a komplikace

Pokud se jedná o projevy flutturu, pak záleží na situaci. Flutter síní se poměrně často nijak neprojevuje, ale protože je frekvence srdečních komor dosti vysoká, může se projevit nepříjemným bušením srdce. Pacient jej však nemusí vůbec vnímat, zejména pokud užívá léky zpomalující převod AV uzlem.

U dlouhotrvajícího flutteru může dojít k vyčerpání srdce a k vyvolání příznaků srdečního selhání, jež se projevují bolestmi na hrudi, dušností, nevýkonností a při déletrvajícím průběhu i otoky nohou.

Ve špatně fungujících síních srdce se mohou vyvinout krevní sraženiny, a jestliže se dostanou tepnami ze srdce do mozku, pak mohou být příčinou ischemické mozkové příhody.

Vyšetření

Pro rozeznání arytmie je základem EKG křivka, pro kterou je typické nahrazení P-vln (odpovídajících zcela normální aktivitě předsíní), rychlými flutterovými vlnkami, jež vypadají jako zuby pily.

Součástí vyšetření je i ultrazvuk srdce. Ten dokáže posoudit změny srdečních struktur, jako je např. rozšíření předsíní, chlopenní vady nebo funkční poruchy srdečních komor. O něco přesnější zhodnocení včetně výskytu krevních sraženin v předsíních umožňuje jícnová echokardiografie, při které je ultrazvuková sonda zaváděna do jícnu a nachází se velmi blízko srdečních předsíní.

Léčba

Přístup k pacientovi s flutterem síní se moc neliší od fibrilace síní. Rychlý rytmus se musí zpomalit např. pomocí beta-blokátorů a pacientovi podávat léky na ředění krve, které jsou současně prevencí mozkové mrtvice. U pacienta se také dá zkusit změnit flutter síní na normální rytmus užíváním speciálních léků – antiarytmik nebo použitím elektrické kardioverze.

Složitější a invazivnější léčebnou metodou je tzv. diagnostická elektrofyziologie, po níž následuje katetrizační ablace, která je prováděna na specializovaných kardiologických pracovištích. V podstatě se jedná o spálení míst v srdci, kde chybné vzruchy vznikají a kudy se šíří. Přístroj je do srdce zaváděn endovaskulárně, tj. srdečními cévami z jiného místa v těle.

Prevence

Významnou součástí léčby je i prevence embolických komplikací za pomoci antikoagulacií nebo antiagregancií. Pro jejich užívání platí podobná pravidla jako u fibrilace síní.

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování