Varikokéla

Varikokéla (lat. varicocele) je onemocnění týkající se výhradně mužů. V podstatě se jedná o rozšíření žil vedoucích většinou z levé strany varlete, kde dochází k městnání krve v cévách, kterými je varle zásobováno. Varikokélu lze přirovnat k obdobnému typu onemocnění, jako jsou např. hemoroidy nebo křečové žíly.

Variokéla

K hromadění krve ve varleti dochází, pokud žíly nefungují dobře, a v důsledku toho se zhorší proudění okysličené krve nazpět do krevního oběhu.

Varikokéla a plodnost

Při varikokéle způsobuje zhoršení žilního odtoku z varlat zvýšení jejich teploty, míru oxidačního stresu a koncentraci metabolitů ve varlatech. Následkem pak bývá zhoršení kvality genetické informace spermií, což vede ke snížení šance na početí a k neplodnosti. Spermie totiž potřebuji pro svůj vývoj chladnější prostředí, a proto se varlata nacházejí mimo tělo, kde je teplota nižší.

Příznaky varikokély

Varikokéla může být zcela asymptomatická a pacient ji většinou sám ani nepozná. Ke zvětšení varlete totiž dochází pozvolna, až když jsou žíly výrazně poškozeny. Varovným příznakem může být pocit těžkosti a diskomfort v oblasti šourku nebo je možné zvětšené žilky nebo hrudku v jednom z varlat nahmatat.

Rozšíření šourku se projevuje také v oblasti nad varletem při zvýšeném nitrobřišním tlaku nebo dlouhém stání a při snížené hladině mužských sexuální hormonů. Avšak tyto příznaky se nemusí projevit všechny, což závisí na délce trvání a stupni závažnosti varikokély. Bolestivost šourku se nemusí vyskytnout vůbec, ale na druhé straně může být různá - od tupé až po ostrou.

Klasifikace

Varikokélu dělíme na tři stupně, kterými jsou:

Varikokéla 1. stupně

V tomto případě se jedná o varikokélu prokazatelnou pohmatovým vyšetřením jen při zvýšení nitrobřišního tlaku, v klidu je však nezjistitelná. 

Varikokéla 2. stupně

Zde se jedná o varikokélu prokazatelnou pohmatovým vyšetřením i v klidu, ale nerozeznatelnou zrakem.

Varikokéla 3. stupně

Podle této klasifikace jde o varikokélu, která je zjistitelná jak pohmatovým vyšetřením v klidu, tak i viditelná zrakem.

Léčba

Pokud si nahmatáte nějaké neobvyklé útvary v oblasti varlete, je vždy nutné nejprve vyloučit rakovinu varlete a také odlišit onemocnění od dalších obdobných chorob, jako jsou spermatokéla a hydrokéla. To lékař zjistí pohmatem a ultrazvukovým vyšetřením. U varikokély může být pacient pouze sledován, nebo se může rozhodnout pro operaci, při které se postižené žíly přeruší nebo vyjmou. To lze učinit buď laparoskopicky, nebo klasicky.

Při operaci jsou běžně prováděny čtyři postupy:

  1. klasická operace - při této operaci se nad pravým tříselným kanálem vyhledá zasažený cévní svazek, který se buď přeruší, nebo zcela odstraní.
  2. mikrochirurgická operace - při ní se vyhledávají postižené cévy pod mikroskopem a následně se přeruší nebo zcela vyjmou.
  3. laparoskopie – v tomto případě se postupuje podobně jako v prvním případě, avšak operace se provádí přes břicho.
  4. sklerotizace - do inkriminované žíly se injekčně vpraví sklerotizační látka.

Operace se provádí převážně v úplné anestezii bez nutnosti hospitalizace. Pacient může být tedy propuštěn do domácího ošetřování již další den po operaci. Zhojené jsou malé, ale budou stále patrné. Mějte však na paměti, že se odoperovaná varikokéla může kdykoliv vrátit.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování