Šedý zákal

Název pro toto onemocnění pochází z řečtiny, ze slova katarrhaktes. Katarakta je snížená průhlednost oční čočky, která přestává být čirou. 

Šedý zákal - katarakt

Latinsky: cataracta

Další názvy: katarakta, cataracta

Příznaky

zastřené vidění zhoršení zraku

Týká se části těla

Vyšetření a zákroky

Diagnóza

Příčiny

Vznik šedého zákalu je spojen se stárnutím. Jeho výskyt se zvyšuje u osob na 65 let. K rozvoji katarakty přispívají tyto faktory – cukrovka, úrazy oka, vliv ultrafialových paprsků, některé léky jako cytostatika a kortikoidy, kouření aj. Šedý zákal může být i vrozený, tato patologie je však vzácná, bývá spojen s genetickou predispozicí či infekcí matky v době těhotenství.

Příznaky šedého zákalu

Při zakalení oční čočky se zmenší množství světla, které dopadá na sítnici. Vidění je pak neostré, jakoby v mlze, obrysy jsou neostré a barvy nejsou syté, mají jiný odstín. Pohled jedním okem může vytvářet zdvojený obraz. Rozvoj postižení spojené se šedým zákalem může vést i k slepotě. Jiné obtíže nebývají.

Léčba katarakty

Jediný způsob, jak léčit kataraktu, je náhrada zakalené čočky. Ta bývá odstraněna pomocí laseru nebo ultrazvuku a nahrazena umělou nitrooční čočkou. Operace šedého zákalu se provádí v topické, místní anestezii, kdy se nakapou oční kapky na rohovku a spojivku. Ty necitlivý oko. Oční čočka se rozmělní, nejčastěji femtosekundovým laserem a pomocí podtlaku z oka odstraní. Do pouzdra, které po čočce zbylo, se vsadí náhrada. Čočka může mít stejnou optickou mohutnost jako odstraněná čočka nebo může mít korekční účinek a odstraňovat krátko–, dalekozrakost. I přesto, že operace probíhá většinou bez obtíží, i zde se mohou objevit pooperační komplikace v podobě zvýšení nitroočního tlaku, otoku rohovky, bakteriálního zánětu, odchlípení sítnice a rozvoji druhotného šedého zákalu.

Prevence šedého zákalu

Předcházet předčasnému vzniku šedého zákalu je možné pomocí ochrany očí před UV zářením a také potravou, která je bohatá na antioxidanty, jakými jsou vitamíny A, C a E.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování