Dysplazie děložního čípku

Dysplazie děložního čípku (Prekancerózy = přednádorové změny v tkáni) nebo také cervikalní intraepiteliální neoplazie (CIN) jsou názvy změn předcházejících nádorová onemocnění, způsobených převážně infekcí kmenem HPV viru a nejčastěji se vyskytujících na děložním hrdle.

Dysplazie cervixu - změny-buněk děložního čípku

Diagnóza

Dělení prekanceróz děložního čípku

Tyto buněčné změny jsou přítomny pouze na vrstvě epitelu a nejsou ještě schopny metastazovat. Dělíme je na:

  • LG léze – změny lehkého stupně, které organismus ženy dokáže sám zlikvidovat i bez chirurgického zákroku.
  • HG léze  - změny vysokého stupně, které se dají ošetřit jednoduchým chirurgickým zákrokem. Avšak pokud nejsou léčeny, mohou se za čas změnit na rakovinu děložního hrdla. 

Právě tyto stavy bývají mezi normálním stavem tkáně a zhoubným nádorem, jejich vývoj je pozvolný a přechody plynulé. 

Rizikové faktory vzniku prekanceróz

  • přítomnost HPV virů s vysokým rizikem,
  • aktivní i pasivní kouření,
  • oslabený imunitní systém,
  • nedostatek vitamínu A a kyseliny listové,
  • další sexuálně přenosné nemoci (např.chlamydiová infekce),
  • nízký věk prvního pohlavního styku,
  • větší počet sexuálních partnerů,
  • dědičné predispozice pro rozvoj tohoto druhu rakoviny. 

Diagnostika

Základem diagnostiky prekanceróz jsou tzv. prebiotické metody, kterými jsou kolposkopie, onkologická cytologie, test na HPV a histologické ověření vzorku tkáně. Léčba se pak odvíjí od stupně změn, přičemž nejčastějším léčebným zákrokem jsou různé způsoby konizace (malý gynekologický zákrok spočívající v odstranění drobné části tkáně čípku). Diagnóza musí být vždy prokázána odběrem vzorku tkáně (konizace, biopsie).

Příprava na vyšetření děložního čípku

Vyšetření by se mělo naplánovat na polovinu menstruačního cyklu, což jsou dva týdny po skončení poslední menstruace, dva dny před vyšetřením vysadit intravaginální léčbu a jednu noc se zdržet pohlavního styku. 
Preventivní vyšetření, které je zaměřeno na prevenci rakoviny děložního čípku, spočívá v cytologickém a kolposkopickém vyšetření prováděném jedenkrát ročně.

Co dělat při potvrzení přednádorových změn

Po stanovení diagnózy dysplázie vám lékař doporučí další léčbu. V rozhodování je brán v úvahu stupeň dysplázie, zda máte v plánu těhotenství nebo již gravidní jste, a také věk a jiná onemocnění. 
Změny nízkého stupně (CIN I) jsou většinou sledovány, zatímco závažnější stupeň (CIN II, III) se řeší chirurgickým zákrokem zv. konizací. Principem konizace je odstranění těchto změn z děložního hrdla a tím došetřit okolní tkáň. Změny v těhotenství i změny těžšího stupně (CIN II a CIN III) jsou většinou pouze sledovány a řeší se až po porodu, protože konizace v období gravidity jsou pro těhotenství extrémně rizikové. 

Léčba

Další postup léčby je vždy přísně individuální, musí o něm rozhodovat lékař na základě výsledků podrobných vyšetření.

1) konzervativní léčba  - sledování

U lehké dysplázie (LG léze) je nález pouze sledován, a to hlavně v případě, že pacientka plánuje těhotenství nebo ještě nerodila. Konzervativně se také postupuje u potvrzených těžkých prekanceróz (CIN II, III), které byly odhaleny v těhotenství, nebo pacientka zákrok nestihla a otěhotněla. Tyto změny se v drtivé většině případů řeší až po porodu. 

2) operační léčba

Vážnější změny na děložním čípku se léčí chirurgickým zákrokem - konizací. 

Dědičnost a rakovina děložního čípku

Bylo prokázáno, že u žen, jejichž matka nebo sestra rakovinou děložního čípku či dělohy trpěly, je dvakrát větší pravděpodobnost, že rakovinou děložního čípku onemocní také. 

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara