Babezióza

Babezióza je dalším onemocněním přenášeném klíšťaty. Nové poznatky o babezióze však naznačují, že toto onemocnění je v současné době přehlíženo, o čemž svědčí fakt, že ani Státní zdravotní ústav o něm nevede žádné záznamy. Přitom je jeho výskyt mnohem vyšší, než se doposud předpokládalo.

Klíště

Původce onemocnění

Původcem babeziózy jsou prvoci rodu Babesia, z větší části druhy B. divergens nebo B. microti. Napadají výhradně červené krvinky, kde se množí a přežívají. Toto onemocnění je často doprovázeno lymeskou boreliózou. Většinou postihuje jedince starší 50 let a u neléčených pacientů osob bez sleziny, a s oslabenou obranyschopností, může být úmrtnost až 50%.

Babesie nejsou takové bakterie, jako borelie. Řadí se mezi parazitické jednobuněčné prvoky, kteří k životu potřebují dva typy hostitelů – klíšťata a savce. Tito prvoci napadají různé živočišné druhy, jako například koně, skot, ovce, kočky a psy včetně člověka. Nejčastěji se však vyskytují u malých hlodavců, ze kterých mohou být přeneseny na člověka pomocí klíšťat. V akutní fázi může být infikováno až 80% červených krvinek a s tím souvisí i průběh a závažnost tohoto onemocnění.

Příznaky babeziózy

Průběh babeziózy může být asymptomatický (bezpříznakový), může také probíhat jako lehké onemocnění, anebo jako vážné onemocnění s malarickými příznaky:

  • únavou,
  • nechutenstvím,
  • bolestmi kloubů a svalů, 
  • depresemi,
  • kašlem
  • dušností.

Pravidlem bývá horečka, bolesti svalů, zvětšení jater, žloutenka a třesavka. Poměrně často se vyskytují vícenásobné infekce v doprovodu některého dalšího onemocnění, především Lymeskou boreliózou. To bývá průběh onemocnění mnohem závažnější.

Výskyt onemocnění

Populační výskyt tohoto onemocnění souvisí s neznalostí jeho projevů, nedostatečnou diagnostikou a s jeho přehlížením, a proto je jeho skutečná četnost v populaci velkou neznámou. Obecně se udává, že babezióza hrozí především starším lidem a pacientům s odebranou slezinou. Avšak jak uvádějí kompetentní zdroje, je babezióza nejčastější infekcí přenášenou krevní transfúzí, a to znamená, že se musí vyskytovat také mezi dárci krve. Dalším zneklidňujícím faktem je to, že se babesie celkem často vyskytují v klíšťatech společně s původcem Lymeské boreliózy. Nejčastější je společný výskyt borelií a ehrlichi, dále následují babesie a virus klíšťové encefalitidy (TBEV). Současné infekce babesiózy a boreliózy mohou objasňovat těžko léčitelné vleklé formy onemocnění, které někdy nereagují na léčbu antibiotiky a mohou mít i katastrofální průběh.

Léčba babeziózy

Onemocnění je naštěstí dobře léčitelné. První volbou jsou léky chinin plus klindamycin, popřípadě azithromycin dohromady s atovaquone.  

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování