Cysta

Slovo cysta pochází z latiny ‒ cista (schránka) a řečtiny ‒ kystis (měchýř, bublina). Cysta je ohraničený, epitelem vystlaný dutý patologický útvar. Její vznik může mít mnoho příčin ‒ uzávěr vývodu žlázy, nádor, parazité aj. Cysta může růst a tím utlačovat okolní tkáně a způsobovat nemalé problémy dle toho, kde se vyskytují.

Ovariální cysta

Latinsky: cista

Příznaky

hrbol napětí

Diagnóza

Cysty můžeme dělit podle několika hledisek:

Počtu cyst

  • Solitární ‒ osamocená cysta
  • Mnohočetné ‒ je přítomno vícero cyst, tento stav se nazývá cystóza

Členění dutiny cysty

  • Unilokulární (cysta je uvnitř nečleněná)
  • Multilokulární (cysta je uvnitř členěná)

Obsahu v cystě

S tekutinou ‒ serózní, hlenové, koloidní, mazové, hemoragické ‒ vyplněné krví, plynové aj.

Vzniku cysty 

  • Retenční  ‒ vzniká při uzavření vývodu žlázy. V ní se potom hromadí výměšek a dochází ke zvětšování.  Příkladem takové cysty může být i uher nebo ranula z uzávěru vývodu  slinných žlázek.
  • Implantační ‒ při traumatu může dojít k zatlačení epitelu (výstelky) do řídké pojivové tkáně. Epitel může tvořit vlastní výměšky a vytvořit dutinu cysty. Sem patří např. zubní cysty.
  • Hyperplastické ‒ vznikají v orgánech citlivých na hormonální regulaci, kdy se hormonálním vlivem zvětší objem epitelu a ten uzavře vývod žlázky. Jde např. o cysty v děloze, vaječníku či prostatě.
  • Fetální ‒ vznikají na podkladě vrozené vývojové anomálie. S takovými cystami se setkáváme v ledvinách (polycystické ledviny), játrech atd.
  • Nádorové ‒ cysty vytvářejí zhoubné i nezhoubné nádory
  • Parazitární ‒ představuje zapouzdření parazita v dutině, kde se vytvoří i tekutina, např. u echinokoka či tasemnice
Autor: Drahomíra Holmannová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování