Lumbální punkce

Lumbální punkce je vyšetření spočívající v odběru mozkomíšního moku (likvoru) z páteřního kanálu, nejčastěji však z oblasti bederní páteře. Jedná se o vyšetření prováděných nejčastěji na neurologických a infekčních odděleních.

Lumbální punkce

Týká se části těla

Provádí se vpichem jehly do tzv. lumbální oblasti (spodní části bederní páteře), kam již mícha nedosahuje a tím je zabráněno možnosti jejího poranění. Odběr většího množství mozkomíšního moku může přispět i ke snížení intratékálního tlaku a cytologická, biochemická a mikrobiologická vyšetření moku se používají například k potvrzení nebo vyloučení různých infekcí, autoimunitních a degenerativních onemocnění CNS nádorů apod.

Indikace

Lumbální punkce se provádí kvůli vyloučení nebo potvrzení:

  • neuroinfekcí - meningitidy nebo encefalitidy,
  • krvácení do CNS,
  • demyelinizačních onemocnění,
  • primárních tumorů CNS a jejich metastáz.

Kontraindikace

Mezi kontraindikace lumbální punkce patří:

  • vysoký nitrolební tlak,
  • potvrzené nitrolební procesy,
  • krvácivá onemocnění,
  • infekce v místě vpichu,
  • sepse,
  • deformace obratlů (kyfóza, výrazná skolióza, meziobratlové srůsty).

Princip lumbální punkce

Do páteřního kanálu se dá nejsnadněji proniknout přes zadní část bederní páteře. Mícha je totiž u drtivé většiny lidí poměrně krátká a končí právě nad tímto místem, kde jsou již jen nervová vlákna vystupující z míchy. Proto je při vpichu riziko poškození míchy skutečně minimální.

Při samotném zákroku si pacient obvykle lehne na bok a ohne se v zádech. Lékař mu pak do bederní části zad vpíchne dlouhou dutou jehlu, kterou zasunuje do hloubky tak dlouho, dokud nezačne vytékat mozkomíšní mok. Vzorek moku se zachytí do zkumavek a zašle se na mikrobiologické, biochemické a  cytologické vyšetření. Pak lékař jehlu vytáhne, ránu zalepí a pacient zůstane ležet.

Samotné vpíchnutí je v podstatě nebolestivé, ale někdy se se místa vpichu znecitlivují anestetikem, což však není pravidlem. Po provedení zákroku musí pacient obvykle 24 hodin ležet, jinak se mohou dostavit bolesti hlavy a nevolnost.

Výsledky lumbální punkce

Celkový vzhled a barvu mozkomíšního moku může lékař zhodnotit již při odběru vzorku. Další vyšetření se však provádí v laboratoři, takže si na výsledky vyšetření budete muset počkat několik hodin až dnů.

U zdravých pacientů je mozkomíšní mok čirý, bezbarvý a nejsou v něm přítomny žádné bakterie, zatímco nahnědlá nebo růžová barva naznačuje krvácení, zakalení likvoru zase často signalizuje nějakou infekci a zvýšená koncentrace bílkovin může ukazovat na případný zánět, nádor či poranění.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování