Anatomie

Příčně pruhovaná svalovina kosterní

Svalová skupina, kterou můžeme ovládat vůlí. Jedná se o všechny svaly, které dokáží držet a pohybovat s celým člověkem. Jedná se o svaly dolní i horní končetiny, zad a břicha. Svalovina se nazývá kosterní, protože se...

Příčně pruhovaná svalovina srdeční

Sval, který je nejvíce atypický a má v sobě příčně pruhované svaly, ale nelze ho ovládat vůlí. Jedná se o sval zvaný myokard, tvořící srdce. Tato svalovina má jedinou funkci a tou je stahování srdce. Svalová srdeční buňka...

Ruka

Ruka (manus) je od trupu nejvzdálenější (nejdistálnější) část horní končetiny. Díky ní je jedinec schopen manipulovat s předměty. Primárním projevem ruky je její způsobilost úchopu, která je umožněna díky palci protistojnému...

Slepé střevo

Slepé střevo (cékum) tvoří vak, který se nachází v pravé jámě kyčelní, jeho červovitým výběžkem je apendix (pendeo, viset), jenž měří asi 5‒10cm. Slepé střevo je spojnicí mezi poslední částí tenkého střeva – ileem...

Slezina

Slezina (lat. lien) je orgán funkčně náležející k cévnímu systému. Dochází v ní k vychytávání a následné destrukci opotřebovaných červených krvinek (erytrocytů) a v jejích mízních uzlíčcích vznikají...

Slinivka břišní

Slinivka břišní (latinsky pankreas) je žláza s vnitřní i vnější sekrecí, kterou najdeme uloženou v dutině břišní pod brániční klenbou. Její velikost se pohybuje okolo 25 cm a má tvar protáhlého laloku. Hmotnost je kolem 80 g....

Srdce

Srdce (latinsky: cor, řecky: καρδια - kardy) je sval, který neustále přečerpává (pumpuje) krev ke všem buňkám vašeho těla. Takto jejich zásobuje pro život nezbytným kyslíkem a živinami. Srdce se člení na čtyři části: levou...

Svalová soustava

Jednou z nejdůležitějších částí lidského těla jsou bezesporu svaly. Jedná se o svalovou soustavu, která má velký význam při chůzi a v celkovém pohybu. Svalová soustava se skládá ze základních tří skupin svalů. Každá...

Svaly

Sval je zjednodušeně řečeno orgán, který svou funkcí uskutečňuje pohyb těla nebo jeho části. Je tvořen svalovou tkání, která je za vhodných podmínek schopna enormního stažení a roztažení. Svalstvo kosterního druhu je upnuto...

Šíje

Termínem šíje označujeme zadní stranu krku, která k sobě pojí hlavu a trup. Je složena z několika svalů, jež jsou ve více vrstvách umístěny před krční páteří. Její funkce je především mechanická – člověku umožňuje...

pletení a háčkování