Příčně pruhovaná svalovina kosterní

Svalová skupina, kterou můžeme ovládat vůlí. Jedná se o všechny svaly, které dokáží držet a pohybovat s celým člověkem. Jedná se o svaly dolní i horní končetiny, zad a břicha.

Stavba kosterního svalu – příčně-pruhovaného

Svalovina se nazývá kosterní, protože se ve většině případů upíná právě na kosti naší soustavy. Výjimku tvoří sval hltanu, jícnu, bránice a jazyka. Příčně pruhované svaly se skládají ze svalových snopců, ty jsou tvořeny svalovým snopečkem, ten se dělí na svalová vlákna, která v sobě skrývají svalovou buňku myofibrilu. Myofibrila se skládají ze dvou základních molekul aktinu a myosinu. Vzájemná interakce těchto molekul způsobuje svalovou kontrakci a relaxaci.

  • Nejdelším svalem lidského těla je sval krejčovský
  • Nejmohutnější je sval hýžďový
  • Nejmenším svalem je třmínkový, který se nachází v uchu
Autor: Lucie Kliková, DiS.

pletení a háčkování