Anatomie

Paměť

Paměť je schopnost ukládat informace a také s nimi částečně pracovat. Je mnoho členění paměti. Podle doby zapamatování ji můžeme rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobá paměť uchovává a filtruje nanejvýš...

Pánev

Pánev (pelvis) je termín, který v širším smyslu označuje dolní část trupu, tedy u člověka část těla pod břichem a nad nohami, u čtyřnohých savců část těla mezi břichem a ocasem. V užším smyslu termín označuje jen...

Periferní nervový systém

PNS je součástí nervového systému, tvořící nervy a neurony, které se nalézají mimo CNS (mozek a míchu). Periferní nervy spojují CNS s receptory a s výkonnými orgány. V periferním nervu může být až několik tisíc nervových...

Plíce

Plíce (pulmones, pneumon) jsou párový houbovitý orgán, který má za úkol přenos kyslíku ze vzduchu do krve a vylučování kysličníku uhličitého z krve do vzduchu. Jedná se o plicní ventilaci, což je proudění vzduchu...

Podhrbolí (Hypothalamus)

Hypothalamus neboli podhrbolí je část mezimozku (diencephalon) a jeho činností je především koordinace vnitřních orgánů do souhrnné odpovědi. Připravuje například všechny soustavy orgánů na zvýšenou psychickou nebo fyzickou...

Podvěsek mozkový

Hypofýza (podvěsek mozkový) je umístěna pod hypotalamem, se kterým je spojena „stopkou“, v prohlubni klínové kosti, které se nazývá turecké sedlo (sella turcica). Přední část hypofýzy – adenohypofýza Zadní...

Pohlavní soustava

V tomto článku si obecně popíšeme jaké jsou hlavní funkce pohlavní soustavy a jaké hlavní rozdíly jsou u mužů a žen, nejenom ve fyzickém směru. Napíšeme si zde pár zajímavostí, které jste možná o pohlavním systému...

Pokožka

Pokožka je poslední vrstvou kůže. Tvoří jakýsi obal lidského těla, který je částečně tvořen z odumřelých buněk, které jsou neustále nahrazovány dalšími. Kůže samotná se chová jako buněčná membrána u tkání našeho těla....

Prostata

Jedná se o pohlavní přídavnou žlázu vypadající jako kaštan. Je uložena pod močovým měchýřem a obemyká začátek močové trubice. Velmi často může zduřet a pro muže to představuje nepříjemné onemocnění. Někteří lékaři se...

Průdušky

Průduška je orgán trubicovitého tvaru, který je součástí dýchací soustavy. Jedná se o jednu hlavní trubici, kterou je odváděn a přiváděn vzduch plícím. Jako průdušky se označují dvě krátké rozdělené trubice, ze kterých se...

pletení a háčkování