Anatomie

Oběhová soustava člověka

Funkcí krevního oběhu (kardiovaskulárního systému) je rozvod živin a krevních plynů do všech tělních tkání. Slouží také jako odvod produktů metabolismu. Tento proces je řízen díky rytmickým stahům srdce. U člověka poté...

Obličej

Velice důležitou roli jak fyzickou tak psychickou, hraje obličej. Obličej dokáže upozornit na špatnou náladu, radost nebo vztek jedince. Dokáže také upozornit na nemoc, vyčerpání či únavu. Nikde na světě nenajdete lidi, kteří by...

Oči

Oko je smyslový orgán, který reaguje na světlo. Díky němu můžeme poznávat svět. V dnešní době je většina ostatních lidských smyslů méně potřebná než dříve. Podle některých odhadů nám oči zajišťují 80 až 95% vnímaných...

Paměť

Paměť je schopnost ukládat informace a také s nimi částečně pracovat. Je mnoho členění paměti. Podle doby zapamatování ji můžeme rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobá paměť uchovává a filtruje nanejvýš...

Pánev

Pánev (pelvis) je termín, který v širším smyslu označuje dolní část trupu, tedy u člověka část těla pod břichem a nad nohami, u čtyřnohých savců část těla mezi břichem a ocasem. V užším smyslu termín označuje jen...

Periferní nervový systém

PNS je součástí nervového systému, tvořící nervy a neurony, které se nalézají mimo CNS (mozek a míchu). Periferní nervy spojují CNS s receptory a s výkonnými orgány. V periferním nervu může být až několik tisíc nervových...

Plíce

Plíce (pulmones, pneumon) jsou párový houbovitý orgán, který má za úkol přenos kyslíku ze vzduchu do krve a vylučování kysličníku uhličitého z krve do vzduchu. Jedná se o plicní ventilaci, což je proudění vzduchu...

Podhrbolí (Hypothalamus)

Hypothalamus neboli podhrbolí je část mezimozku (diencephalon) a jeho činností je především koordinace vnitřních orgánů do souhrnné odpovědi. Připravuje například všechny soustavy orgánů na zvýšenou psychickou nebo fyzickou...

Podvěsek mozkový

Hypofýza (podvěsek mozkový) je umístěna pod hypotalamem, se kterým je spojena „stopkou“, v prohlubni klínové kosti, které se nazývá turecké sedlo (sella turcica). Přední část hypofýzy – adenohypofýza Zadní...

Pohlavní soustava

V tomto článku si obecně popíšeme jaké jsou hlavní funkce pohlavní soustavy a jaké hlavní rozdíly jsou u mužů a žen, nejenom ve fyzickém směru. Napíšeme si zde pár zajímavostí, které jste možná o pohlavním systému...

pletení a háčkování