Pánev

Pánev (pelvis) je termín, který v širším smyslu označuje dolní část trupu, tedy u člověka část těla pod břichem a nad nohami, u čtyřnohých savců část těla mezi břichem a ocasem. V užším smyslu termín označuje jen samotnou kostru pánve.

Kosti pánve

Oblast pánve je ohraničena kostěnými strukturami, jedná se o pánevní kruh tvořený

 • Kostí křížovou (os sacrum)
 • Kostní stydkou (os pubis)
 • Kostí kyčelní (os ilium)
 • Kostí sedací (os ischii)

V přední části jsou kosti spojené symfýzou, chrupavčitou destičkou. V zadní části se nachází sakroiliakální kloub (křížokyčelní).

Na pánvi pro lepší orientaci rozeznáváme několik rovin

 • Rovina pánevního vchodu (aditus pelvis), apertura pelvis superior
 • Rovina šíře pánevní (amplitudo pelvis) ‒ střední část pánve
 • Rovina pánevní úžiny (angustia pelvis) nachází se pod symfýzou
 • Rovina pánevního východu (exitus pelvis), apertura pelvis inferior

Stavba pánve má pohlavní rozdíly, které jsou dány hlavně díky průchodu plodu ženskými porodními cestami.

Pánev je ukončena pánevním dnem, které se dělí na diaphragma pelvis a diaphragma urogenitale. Obě části jsou tvořeny šlachami, vazy a hlavně svaly, které slouží jako dno, ale také jako svěrače např. močové trubice či konečníku.

Orgány v malé pánvi muže

 • Močový měchýř (vesice urinaria)
 • Močová trubice (uretra)
 • Část tlustého střeva a konečník‒ cékum s apendixem (červovitým výběžkem), esovitý tračník (colon sigmoideum), rektum
 • Prostata
 • Semenné váčky

Orgány v malé pánvi ženy

 • Močový měchýř
 • Část tlustého střeva a konečník
 • Děloha (uterus)
 • Vaječníky (ovaria)
 • Močová trubice
 • Pochva (vagina)
Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování