Břicho

Břicho je oblast od bránice k oblasti trnů kyčelní kosti. Vytváří břišní (peritoneální dutinu), která je ze zadní strany ohraničena páteří a svaly, ať už páteřními, tak zádovými.

Orgány trávicí soustavy
 

Přední a boční ohraničení břišní dutiny je zajištěno svalovou vrstvou. Ta se skládá se tří svalových skupin

Přední (ventrální)

 • přímý břišní sval (musculus rectus abdominis), který je ve střední čáře rozdělen vazivovým pruhem – linea alba,
 • pyramidový sval (musculus pyramidalis)

Boční (laterální) ‒ tyto svaly jsou ploché, široké a uložené ve vrstvách, patří mezi ně

 • zevní šikmý sval břišní (m. obliquus externus abdominis)
 • vnitřní šikmý sval (m. obliquus internus abdominis)
 • příční sval břišní (m. transversus abdominis)

Zadní (dorzální) ‒ svaly související s páteří, zády, tj. čtyřhranný sval bederní (m. quadratus lumborum).

V břišní stěně jsou zeslabená místa, riziková pro vznik kýl (hernií), např. tříselný kanál (canalis inguinalis), oblast jizvy pupeční (umbilicus), zeslabení v boční a zadní části ‒ trigonum lumbale.

Rozdělení dutiny břišní

 • Peritoneální dutina ‒ je vystlaná pobřišnicí (peritoneem)
 • Extraperitoneální dutina ‒ oblast bez pobřišnice, sem patří oblast retroperitoneální (za peritoneální, nacházejí se v ní ledviny s nadledvinami, močovody ‒ uretery, slinivka ‒ pankreas, a část dvanáctníku ‒ duodenum…)

Peritoneum ‒ pobřišnice je tenká lesklá blána vystýlající dutinu břišní, jejíž plocha je cca 1,5‒2m2. Blána je schopná tvořit a vylučovat, stejně tak vstřebávat různé látky v břišní dutině. Díky tomu je možné ji využít při peritoneální dialýze pro odstranění toxických látek.

Rozlišujeme

 • část parietální ‒ nástěnnou, pokrývá stěny břišní dutiny,
 • a viscerální ‒ orgánovou, pokrývá jednotlivé orgány v dutině břišní.

Přechod mezi oběma částmi pobřišnice vytváří tzv. duplikatury (předstěny). Pobřišnice tvoří i záhyby, vklesliny aj.

Orgány dutiny břišní

 • Žaludek (gaster)
 • Slezina (lien)
 • Játra (hepar)
 • Žlučník (vesica biliard)
 • Tenké střevo ‒ dvanácterník (duodenm), lačník (jejunum), kyčelních (ileum)
 • Tlusté střevo ‒ colon
Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování