Periferní nervový systém

PNS je součástí nervového systému, tvořící nervy a neurony, které se nalézají mimo CNS (mozek a míchu). Periferní nervy spojují CNS s receptory a s výkonnými orgány. V periferním nervu může být až několik tisíc nervových vláken, vzájemně spojených vazivem.

Periferní nervový systém.jpg

PNS se dělí podle místa odstupu z CNS a typu vláken:

Mozkomíšní – nervy vedou cit a bolest (senzitivní) nebo zajišťují pohyb (motorické). Mozkomíšní nervy se dělí na míšní a hlavové.

Hlavové nervy

 1. čichové nervy
 2. zrakový nerv
 3. okohybný nerv
 4. okohybný nerv
 5. okohybný nerv
 6. trojklaný nerv
 7. lícní nervy
 8. sluchověrovnovážný nerv
 9. jazykohltanový nerv
 10. bloudivý nerv
 11. přídatný nerv
 12. podjazykový nerv

Míšní nervy

31 párů nervů, které odstupují z páteře. Každý má dva kořeny, jeden je na pohyb, druhý na cit a bolest. 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 1 kostrční. Hrudní vedou mezižebřím, pod úrovní L1, což je zhruba kolem ledvin, mícha jako taková končí a je zde už jen koňský ocas (cauda eqiuna), který tvořen míšními nervy. Proto se v této oblasti odebírá mozkomíšní mok z páteřního kanálu – lumbální punkce.

Vegetativní – neboli autonomní nervy se rozdělují na sympatické a parasympatické, nemůžeme je ovládat vůlí. Nachází se v hladké svalovině všech orgánů a srdeční svalovině.

 • Sympatické nervy – vystupují z míchy krční, hrudní a bederní. Sympaticus zrychluje srdeční činnost a jeho mediátorem (přenašečem) je noradrenalin a adrenalin.
 • Parasympatické nervy – vystupují z hlavy a křížové míchy. Parasympaticus zpomaluje srdeční činnost a jeho mediátorem je acetylcholin

Tyto nervy na sebe navzájem působí jako antagonisté (protichudně).

Periferní nervový systém je velice důležitý pro přenos informací z mozku do jednotlivých tkání. Pokud je někde okruh přerušen dochází k ochrnutí či poruše dané oblasti. Pokud jsou nervové dráhy jen pohmožděné dá se je zachránit. V případě úplného přerušení je šance na úplné uzdravení mizivá.

Autor: Lucie Kliková

pletení a háčkování