Podhrbolí (Hypothalamus)

Hypothalamus neboli podhrbolí je část mezimozku (diencephalon) a jeho činností je především koordinace vnitřních orgánů do souhrnné odpovědi. Připravuje například všechny soustavy orgánů na zvýšenou psychickou nebo fyzickou zátěž.

Hypotalamus – podhrbolí

Funkce hypothalamu

Hypothalamus produkuje antidiuretický hormon (ADH, vasopresin) a oxytocin, které se po neurosekrečních drahách dopravují do neurohypofýzy a z této jsou následně vyplavovány do krve. Dále se z hypothalamu uvolňují látky zvané hypothalamické uvolňovací faktory, jejichž funkcí je řízení činnosti adenohypofýzy. Kromě jiného hypotalamus řídí pocity hladu a žízně, podílí se na sexuální aktivitě, na kontrole emocí a reguluje tělesnou teplotu.

Anatomie

Hypothalamus tvoří dno a přední stěnu III. mozkové komory a od thalamu jej odděluje sulcus hypothalamicus. V hypothalamu se nachází 22 jader. Typickou klasifikací se stalo dělení hypotalamu podle Le Gros-Clarka.

Klasifikace podle Le Gros-Clarka

1. Dorzální oblast (regio hypothalamica dorsalis) tvoří jedno jádro nc. ansae lenticularis.

2. Přední oblast (regio hypothalamica anterior) má preoptická jádra ncc. praeoptici medialis a lateralis,  nc. paraventricularis, nc. hypothalamicus anterior, nc. suprachiasmaticus, nc. supraopticu.

3. Střední oblast (regio hypothalamica media) obsahuje jádra nc. arcuatus, ncc. tuberales, nc., nc. hypothalamicus dorsalis, nc. periventricularis posterior, nc. infundibularis, hypothalamicus ventromedialis, nc. hypothalamicus dorsomedialis.

4. Zadní oblast (regio hypothalamica posterior) má jádra mamilárních těl nc. hypothalamicus posterior, ncc. corporis mammillaris mediales, laterales. 

Spoje

  • Spoje hypothalamu tvoří vzestupná (ascendentní), sestupná (descendentní) a odstředivá (eferentní) vlákna, která jsou propojená s dalšími oblastmi centrálního nervového systému – CNS.
  • Ascendentní vlákna sem vedou z míchy a prodloužené míchy, a to buď přímo pedunkulomamilárním systémem (vlákna končí v corpus mammillare) anebo nepřímo skrze thalamus.
  • Descendentní vlákna vedou z čelního korového laloku (tzv. Brodmannova oblast 6 a 4), z hipokampu skrze fornix, dále ze zadní orbitální kůry a čichového mozku, z amygdaly a tractus opticus.

Eferentní vlákna, která vychází z hypotalamu vedou:

  • do thalamu a limbického systému, kterým je hypothalamus spojen s čelní kůrou mozkovou.
  • do míchy a vegetativních zón mozkového kmene pomocí facilitačního retikulospinálního systému.
  • do hypofýzy přes hypothalamo-hypofyzární svazek, který je tvořený dvěma částmi. První část vychází ze supraoptickohypofyzárního svazku (supraoptické jádro) a druhá část je tvořena tuberohypofyzárním svazkem. 
Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování