Anatomie

Paměť

Paměť je schopnost ukládat informace a také s nimi částečně pracovat. Je mnoho členění paměti. Podle doby zapamatování ji můžeme rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobá paměť uchovává a filtruje nanejvýš...

Pánev

Pánev (pelvis) je termín, který v širším smyslu označuje dolní část trupu, tedy u člověka část těla pod břichem a nad nohami, u čtyřnohých savců část těla mezi břichem a ocasem. V užším smyslu termín označuje jen...

Periferní nervový systém

PNS je součástí nervového systému, tvořící nervy a neurony, které se nalézají mimo CNS (mozek a míchu). Periferní nervy spojují CNS s receptory a s výkonnými orgány. V periferním nervu může být až několik tisíc nervových...

Plíce

Plíce (pulmones, pneumon) jsou párový houbovitý orgán, který má za úkol přenos kyslíku ze vzduchu do krve a vylučování kysličníku uhličitého z krve do vzduchu. Jedná se o plicní ventilaci, což je proudění vzduchu...

Podvěsek mozkový

Hypofýza (podvěsek mozkový) je umístěna pod hypotalamem, se kterým je spojena „stopkou“, v prohlubni klínové kosti, které se nazývá turecké sedlo (sella turcica). Přední část hypofýzy – adenohypofýza Zadní...

Pohlavní soustava

V tomto článku si obecně popíšeme jaké jsou hlavní funkce pohlavní soustavy a jaké hlavní rozdíly jsou u mužů a žen, nejenom ve fyzickém směru. Napíšeme si zde pár zajímavostí, které jste možná o pohlavním systému...

Pokožka

Pokožka je poslední vrstvou kůže. Tvoří jakýsi obal lidského těla, který je částečně tvořen z odumřelých buněk, které jsou neustále nahrazovány dalšími. Kůže samotná se chová jako buněčná membrána u tkání našeho těla....

Prostata

Jedná se o pohlavní přídavnou žlázu vypadající jako kaštan. Je uložena pod močovým měchýřem a obemyká začátek močové trubice. Velmi často může zduřet a pro muže to představuje nepříjemné onemocnění. Někteří lékaři se...

Průdušky

Průduška je orgán trubicovitého tvaru, který je součástí dýchací soustavy. Jedná se o jednu hlavní trubici, kterou je odváděn a přiváděn vzduch plícím. Jako průdušky se označují dvě krátké rozdělené trubice, ze kterých se...

Příčně pruhovaná svalovina kosterní

Svalová skupina, kterou můžeme ovládat vůlí. Jedná se o všechny svaly, které dokáží držet a pohybovat s celým člověkem. Jedná se o svaly dolní i horní končetiny, zad a břicha. Svalovina se nazývá kosterní, protože se...