Anatomie

Nehty

Nehet je tvrdé zakončení na všech 20 prstech lidského těla. Ikdyž tomu možná bude těžké uvěřit, je prokázáno, že ne všichni naši předci je používali jako výstavní síně pro své umělecké vlohy nebo jako úložiště...

Nervová soustava

V tomto článku se podíváme na obecné informace - co to nervová soustava vlastně je, k čemu slouží, jaké jsou její základní jednotky a čím se šíří informace do celého těla. Nervová soustava je velice důležitá pro šíření...

Nos

Nos je čichový orgán, který umožňuje člověku cítit a rozlišovat vůni. Tvořen je dutinou nosní (cavum nasi). Kromě smyslové funkce funguje také k ohřevu a zvlhčování vzduchu před vstupem do dýchacích cest a jako prvotní...

Nosohltan

Nosohltan (nasopharynx) je prvním oddílem hltanu. Jedná se o dutinu válcovitého tvaru. Jako součást dýchacích cest je nosohltan vystlán respiračním epitelem. V jeho blízkostí se nachází lymfatická tkáň známá jako nosní...

Oběhová soustava člověka

Funkcí krevního oběhu (kardiovaskulárního systému) je rozvod živin a krevních plynů do všech tělních tkání. Slouží také jako odvod produktů metabolismu. Tento proces je řízen díky rytmickým stahům srdce. U člověka poté...

Obličej

Velice důležitou roli jak fyzickou tak psychickou, hraje obličej. Obličej dokáže upozornit na špatnou náladu, radost nebo vztek jedince. Dokáže také upozornit na nemoc, vyčerpání či únavu. Nikde na světě nenajdete lidi, kteří by...

Oči

Oko je smyslový orgán, který reaguje na světlo. Díky němu můžeme poznávat svět. V dnešní době je většina ostatních lidských smyslů méně potřebná než dříve. Podle některých odhadů nám oči zajišťují 80 až 95% vnímaných...

Paměť

Paměť je schopnost ukládat informace a také s nimi částečně pracovat. Je mnoho členění paměti. Podle doby zapamatování ji můžeme rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobá paměť uchovává a filtruje nanejvýš...

Pánev

Pánev (pelvis) je termín, který v širším smyslu označuje dolní část trupu, tedy u člověka část těla pod břichem a nad nohami, u čtyřnohých savců část těla mezi břichem a ocasem. V užším smyslu termín označuje jen...

Periferní nervový systém

PNS je součástí nervového systému, tvořící nervy a neurony, které se nalézají mimo CNS (mozek a míchu). Periferní nervy spojují CNS s receptory a s výkonnými orgány. V periferním nervu může být až několik tisíc nervových...